Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2019 1)

Elevens stöd omfattar Elever med intensifierat stöd
Andel av antalet elever med intensifierat stöd, % Elever med särskilt stöd
Andel av antalet elever med särskilt stöd, % Elever med intensifierat eller särskilt stöd Andel av antalet elever med intensifierat eller särskilt stöd, %
Specialundervisning på deltid 47 779 73,2 19 750 41,0 67 529 59,5
Stödundervisning 35 177 53,9 17 254 35,8 52 431 46,2
Biträdes- och/eller tolkningstjänster 24 737 37,9 28 217 58,5 52 954 46,7
Andra än ovan nämnda stödformer 18 349 28,1 14 761 30,6 33 110 29,2
1) Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 05.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2019, Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2019 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2019/erop_2019_2020-06-05_tau_002_sv.html