Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2020

Årskurser/ kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Förskole-
undervisning
432 4,0 654 6,1 1 086 10,1 10 793
Årskurser
1–6
45 747 12,3 31 370 8,4 77 117 20,8 371 364
Årskurser
7–9
23 077 12,5 18 996 10,3 42 073 22,9 183 919
Tilläggs-
undervisning
55 11,1 66 13,3 121 24,4 496
Totalt 69 311 12,2 51 086 9,5 120 397 21,3 566 572

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_001_sv.html