2. Finländska ledamöter invalda i Europaparlamentet i Europaparlamentsvalet 2019 och deras röstetal, parti och politisk gruppering i Europaparlamentet

Ledamot Den
invaldas
röstetal
Den
invaldas
parti i
Finland
Gruppering i
Europa-
parlamentetHeinäluoma
Eero
128 234 Finlands
Social-
demokratiska
Parti
SDP
S & D

Niinistö
Ville
111 714 Gröna
förbundet
GRÖNA


Gröna/EFA

Huhtasaari
Laura
92 760 Sann-
finländarna
SAF


ECR

Hautala
Heidi
89 769 Gröna
förbundet
GRÖNA


Gröna/EFA

Pietikäinen
Sirpa
77 588 Samlings-
partiet
SAML


EPP

Virkkunen
Henna
70 687 Samlings-
partiet
SAML


EPPKumpula-Natri
Miapetra
68 542 Finlands
Social-
demokratiska
Parti
SDP
S & D

Pekkarinen
Mauri
68 487 Centern
i Finland
CENT


ALDE&R

Sarvamaa
Petri
64 560 Samlings-
partiet
SAML


EPP

Katainen
Elsi
54 627 Centern
i Finland
CENT


ALDE&R

Modig
Silvia
51 844 Vänster-
förbundet
VÄNST


GUE/NGL


Torvalds
Nils
46 473 Svenska
folkpartiet
i Finland
SFPALDE&R

Hakkarainen
Teuvo
29 083 Sann-
finländarna
SAF


ECR

Källa: Europaparlamentsvalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2019, 2. Finländska ledamöter invalda i Europaparlamentet i Europaparlamentsvalet 2019 och deras röstetal, parti och politisk gruppering i Europaparlamentet . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2019/euvaa_2019_2019-06-05_tau_002_sv.html