Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppställning av kandidater vid riksdagsvalet 2003

Vid riksdagsval kan varje parti, valförbund eller gemensam lista ställa upp högst 14 kandidater till riksdagsledamöter i varje valdistrikt. Om man på basis av statsrådets beslut väljer fler än 14 ledamöter från valdistriktet kan antalet kandidater vara högst lika stort som antalet ledamöter som väljs från valdistriktet. Då det vid detta val utgående från statsrådets beslut väljs t.ex. 33 ledamöter från Nylands valdistrikt hade varje parti rätt att i detta valdistrikt ställa upp högst samma antal, 33, kandidater.

Vid valet uppställdes totalt 2 029 kandidater, vilket är 36 fler än vid det förra riksdagsvalet. Vid valet deltar 18 partier. Fem av dessa deltar som nya partier, de övriga var också med fyra år sedan.
Majoriteten, dvs. 70 procent, av kandidaterna har uppställts av de nuvarande riksdagspartierna (SDP, CENT, SAML, VÄNST, GRÖNA, KD, SFP och SAF). I den här gruppen fanns det totalt 1 417 kandidater.
Antalet kandidater i övriga partier som inte ingår i den nuvarande riksdagen växlade stort. Mest kandidater ställde FKP (172) upp och minst YVP (5). I hela landet stannade antalet kandidater utanför partierna vid 27. Fyra år tidigare var motsvarande antal 68 och vid valet 1995 var det 93.

Majoriteten av kandidaterna vid riksdagsval har alltid varit män. Av kandidaterna var nu 1 221 män och 808 kvinnor. Kvinnornas andel av kandidaterna (39,8 procent) steg vid detta val med 2,8 procentenheter jämfört med riksdagsvalet 1999.
Då man jämför de nuvarande riksdagspartiernas kandidatuppställning med förra riksdagsvalet steg de kvinnliga kandidaternas andel klart hos alla partier med undantag av Sannfinländarna. För tredje gången i rad var över hälften (52,2 procent) av de grönas kandidater kvinnor. Också för SAML och SDP steg de kvinnliga kandidaternas andel till nästan hälften av kandidaterna. I andra partier än riksdagspartier blev de kvinnliga kandidaternas andel ofta mycket mindre. Den minsta kvinnliga representationen hade SNKY, endast en kvinna bland trettio kandidater.

Av kandidaterna har 70 procent fyllt 40 år. Motsvarande andel är för manliga kandidater 75 procent och för kvinnliga kandidater 63 procent. Totalt har 134 kandidater under 25 år uppställts, av dessa är åtta kandidater 18 år och 14 kandidater 19 år. Medelåldern för alla kandidater är 46,2 år, för de manliga kandidaterna 47,9 år och för de kvinnliga 43,7 år. (Åldern är kandidatens ålder på valdagen).

Andelen kvinnor och män bland kandidaterna vid riksdagsvalen 1948-2003, %

kuva


Senast uppdaterad 1.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Uppställning av kandidater vid riksdagsvalet 2003 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_kat_001_sv.html