This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Political parties and abbreviations in Parliamentary elections in 2003

Puolueet ja niiden lyhenteet eduskuntavaaleissa 2003
Partier och namnförkortningar i riksdagsvalet 2003
Political parties and abbreviations in Parliamentary elections in 2003


SDP

Social Democratic Party of Finland
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Finlands Socialdemokratiska Parti

KESK
CENT
Centre Party of Finland
Suomen Keskusta
Centern i Finland

KOK
SAML
National Coalition Party
Kansallinen Kokoomus
Samlingspartiet
LEFT
VAS
VÄNST
Left Alliance
Vasemmistoliitto
Vänsterförbundet
GREENS
VIHR
GRÖNA
Green League
Vihreä Liitto
Gröna förbundet

RKP
SFP
Swedish People's Party in Finland
Ruotsalainen Kansanpuolue
Svenska folkpartiet i Finland

KD
KD
Christian Democrats in Finland (1999; Christian League of Finland)
Suomen Kristillisdemokraatit (1999; SKL Suomen Kristillinen Liitto)
Kristdemokraterna i Finland (1999; FKF Finlands Kristliga Förbund)

LIB
Liberals (1999; Liberal Party)
Liberaalit (1999; LKP Liberaalinen Kansanpuolue)
Liberalerna (1999; LFP Liberala folkpartiet)

PS
SAF
True Finns
Perussuomalaiset
Sannfinländarna

EKA
PFF
Pensioners for the People
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensionärer för Folket

KIPU
EBP
Ecological Party
Kirjava "Puolue" - Elonkehän puolesta - KIPU
Det Eko-Brokiga Partiet

KTP
KAP
For Peace and Socialism - Communist Worker's Party
Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti

SKP
FKP
The Communist Party Of Finland
Suomen Kommunistinen Puolue
Finlands Kommunistiska Parti

YVP
Joint Responsibility Party
Yhteisvastuu puolue
Partiet för gemensamt ansvar

MVS
FKF
Forces for Change in Finland
Muutosvoimat Suomi
Förändringskrafterna i Finland

KA
For the Poor
Köyhien Asialla
För de fattigas väl

SNKY
Finland rises - People unite
Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy
Finland reser sig - Folket Förenas

SKS
Finnish People's Blue-whites
Suomen Kansan Sinivalkoiset
Finlands Folkets Blåvita

Last updated 1.6.2005

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Parliamentary elections [e-publication].
ISSN=1799-6279. 2003, Political parties and abbreviations in Parliamentary elections in 2003 . Helsinki: Statistics Finland [referred: 25.2.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_001_en.html