Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Partier och namnförkortningar i riksdagsvalet 2003

Puolueet ja niiden lyhenteet eduskuntavaaleissa 2003
Partier och namnförkortningar i riksdagsvalet 2003
Political parties and abbreviations in Parliamentary elections in 2003


SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Social Democratic Party of Finland
CENT
KESK
Centern i Finland
Suomen Keskusta
Centre Party of Finland
SAML
KOK
Samlingspartiet
Kansallinen Kokoomus
National Coalition Party
VÄNST
VAS
LEFT
Vänsterförbundet
Vasemmistoliitto
Left Alliance
GRÖNA
VIHR
GREENS
Gröna förbundet
Vihreä Liitto
Green League
SFP
RKP
Svenska folkpartiet i Finland
Ruotsalainen Kansanpuolue
Swedish People's Party in Finland
KD
KD
Kristdemokraterna i Finland (1999; FKF Finlands Kristliga Förbund)
Suomen Kristillisdemokraatit (1999; SKL Suomen Kristillinen Liitto)
Christian Democrats in Finland (1999; Christian League of Finland)
LIB Liberalerna (1999; LFP Liberala folkpartiet)
Liberaalit (1999; LKP Liberaalinen Kansanpuolue)
Liberals (1999; Liberal Party)
SAF
PS
Sannfinländarna
Perussuomalaiset
True Finns
PFF
EKA
Pensionärer för Folket
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensioners for the People
EBP
KIPU
Det Eko-Brokiga Partiet
Kirjava "Puolue" - Elonkehän puolesta - KIPU
Ecological Party
KAP
KTP
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti
Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
For Peace and Socialism - Communist Worker's Party
FKP
SKP
Finlands Kommunistiska Parti
Suomen Kommunistinen Puolue
The Communist Party Of Finland

YVP
Partiet för gemensamt ansvar
Yhteisvastuu puolue
Joint Responsibility Party
FKF
MVS
Förändringskrafterna i Finland
Muutosvoimat Suomi
Forces for Change in Finland

KA
För de fattigas väl
Köyhien Asialla
For the Poor

SNKY
Finland reser sig - Folket Förenas
Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy
Finland rises - People unite

SKS
Finlands Folkets Blåvita
Suomen Kansan Sinivalkoiset
Finnish People's Blue-whites

Senast uppdaterad 1.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Partier och namnförkortningar i riksdagsvalet 2003 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_001_sv.html