Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Namnet på valkretsarna i rikdagsvalen år 2003 och 1999

 1. Helsingfors valkrets
  Helsingin vaalipiiri
  Helsinki constituency
 2. Nylands valkrets
  Uudenmaan vaalipiiri
  Uusimaa constituency
 3. Egentliga Finlands valkrets
  Varsinais-Suomen vaalipiiri
  Varsinais-Suomi constituency
 4. Satakunta valkrets
  Satakunnan vaalipiiri
  Satakunta constituency
 5. Landskapet Ålands valkrets
  Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
  Åland constituency
 6. Tavastlands valkrets
  Hämeen vaalipiiri
  Häme constituency
 7. Birkalands valkrets
  Pirkanmaan vaalipiiri
  Pirkanmaa constituency
 8. Kymmene valkrets
  Kymen vaalipiiri
  Kymi constituency
 9. Södra Savolax valkrets (1999: S:t Michels valkrets)
  Etelä-Savon vaalipiiri
  South Savo constituency
 10. Norra Savolax valkrets (1999: Kuopio valkrets)
  Pohjois-Savon vaalipiiri
  North Savo constituency
 11. Norra Karelens valkrets
  Pohjois-Karjalan vaalipiiri
  North Karelia constituency
 12. Vasa valkrets
  Vaasan vaalipiiri
  Vaasa constituency
 13. Mellersta Finlands valkrets
  Keski-Suomen vaalipiiri
  Central Finland constituency
 14. Uleåborgs valkrets
  Oulun vaalipiiri
  Oulu constituency
 15. Lapplands valkrets
  Lapin vaalipiiri
  Lapland constituency

Senast uppdaterad 1.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Namnet på valkretsarna i rikdagsvalen år 2003 och 1999 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_002_sv.html