Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Åldersfördelningen bland kandidaterna efter kön och parti 2003

Åldersfördelningen bland kandidaterna efter kön och parti 2003
Ehdokkaiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain 2003
Age distribution of candidates by sex and party 2003

  Totalt
Yht.
Total
Åldersgrupp - Ikäryhmä - Age group Medel
åldern
18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Totalt - Yhteensä - Total 2 029 8 14 112 152 128 186 233 283 326 326 130 131 46,2
Män - Miehet - Males 1 221 6 8 63 74 68 84 125 154 218 230 90 101 47,9
Kvinnor - Naiset - Females 808 2 6 49 78 60 102 108 129 108 96 40 30 43,7
SDP
Totalt - Yhteensä - Total 223 - 2 10 16 22 18 22 42 37 41 11 2 45,0
Män - Miehet - Males 116 - 1 6 5 5 6 12 20 26 29 4 2 47,4
Kvinnor - Naiset - Females 107 - 1 4 11 17 12 10 22 11 12 7 - 42,4
CENT - KESK
Totalt - Yhteensä - Total 234 2 1 10 20 16 26 24 38 49 32 11 5 44,7
Män - Miehet - Males 137 1 - 8 10 6 12 12 17 32 25 9 5 46,5
Kvinnor - Naiset - Females 97 1 1 2 10 10 14 12 21 17 7 2 - 42,1
SAML - KOK
Totalt - Yhteensä - Total 222 - - 11 16 10 29 42 31 34 23 19 7 45,2
Män - Miehet - Males 113 - - 4 6 5 16 20 13 22 12 11 4 46,4
Kvinnor - Naiset - Females 109 - - 7 10 5 13 22 18 12 11 8 3 43,9
VÄNST - VAS - LEFT
Totalt - Yhteensä - Total 204 - 3 10 28 13 6 26 39 40 35 1 3 43,8
Män - Miehet - Males 113 - - 3 11 6 2 14 21 27 25 1 3 46,8
Kvinnor - Naiset - Females 91 - 3 7 17 7 4 12 18 13 10 - - 40,0
GRÖNA - VIHR - GREENS
Totalt - Yhteensä - Total 209 - 1 12 21 23 38 32 35 25 16 3 3 41,2
Män - Miehet - Males 100 - - 3 9 14 11 13 21 17 10 1 1 42,8
Kvinnor - Naiset - Females 109 - 1 9 12 9 27 19 14 8 6 2 2 39,7
SFP - RKP
Totalt - Yhteensä - Total 89 - - 7 7 5 12 13 6 13 18 4 4 44,7
Män - Miehet - Males 52 - - 4 4 2 7 6 1 7 14 4 3 46,7
Kvinnor - Naiset - Females 37 - - 3 3 3 5 7 5 6 4 - 1 41,9
KD - KD
Totalt - Yhteensä - Total 171 - - 10 10 9 19 23 22 30 26 14 8 46,5
Män - Miehet - Males 101 - - 5 3 7 6 13 14 19 18 9 7 48,5
Kvinnor - Naiset - Females 70 - - 5 7 2 13 10 8 11 8 5 1 43,7
SAF - PS
Totalt - Yhteensä - Total 65 - - 2 2 3 1 11 6 14 9 8 9 51,0
Män - Miehet - Males 49 - - 1 1 2 1 6 5 11 8 7 7 52,5
Kvinnor - Naiset - Females 16 - - 1 1 1 - 5 1 3 1 1 2 46,3
FKP - SKP
Totalt - Yhteensä - Total 172 1 1 20 10 5 2 10 21 23 41 16 22 48,9
Män - Miehet - Males 123 1 1 11 6 4 - 7 13 17 32 13 18 50,7
Kvinnor - Naiset - Females 49 - - 9 4 1 2 3 8 6 9 3 4 44,5
LIB
Totalt - Yhteensä - Total 75 1 2 9 4 6 8 7 8 6 10 5 9 44,9
Män - Miehet - Males 57 1 2 7 4 5 7 7 4 2 8 5 5 43,0
Kvinnor - Naiset - Females 18 - - 2 - 1 1 - 4 4 2 - 4 50,9
EBP - KIPU
Totalt - Yhteensä - Total 8 - - - - - 1 - 1 2 1 2 1 55,6
Män - Miehet - Males 7 - - - - - - - 1 2 1 2 1 58,1
Kvinnor - Naiset - Females 1 - - - - - 1 - - - - - - 38,0
KAP - KTP
Totalt - Yhteensä - Total 68 1 - 1 - - 2 2 8 13 11 7 23 58,1
Män - Miehet - Males 51 - - 1 - - 1 1 8 9 7 6 18 59,0
Kvinnor - Naiset - Females 17 1 - - - - 1 1 - 4 4 1 5 55,5
PFF - EKA
Totalt - Yhteensä - Total 25 - - - - 2 - 1 1 1 3 6 11 60,9
Män - Miehet - Males 18 - - - - 2 - - - - 2 4 10 62,9
Kvinnor - Naiset - Females 7 - - - - - - 1 1 1 1 2 1 55,9
FKF - MVS
Totalt - Yhteensä - Total 147 - 1 1 5 5 9 8 14 24 44 18 18 53,0
Män - Miehet - Males 105 - 1 1 4 5 7 4 8 18 31 14 12 52,4
Kvinnor - Naiset - Females 42 - - - 1 - 2 4 6 6 13 4 6 54,5
EBP - SNKY
Totalt - Yhteensä - Total 30 3 2 5 7 3 4 4 1 1 - - - 29,8
Män - Miehet - Males 29 3 2 5 7 3 3 4 1 1 - - - 29,6
Kvinnor - Naiset - Females 1 - - - - - 1 - - - - - - 38,0
KA
Totalt - Yhteensä - Total 26 - - - 1 1 4 3 2 6 4 4 1 49,5
Män - Miehet - Males 8 - - - - - 2 3 1 1 - - 1 46,4
Kvinnor - Naiset - Females 18 - - - 1 1 2 - 1 5 4 4 - 50,8
SKS
Totalt - Yhteensä - Total 29 - 1 1 2 2 4 1 4 6 6 - 2 45,1
Män - Miehet - Males 25 - 1 1 2 2 3 - 3 6 5 - 2 45,1
Kvinnor - Naiset - Females 4 - - - - - 1 1 1 - 1 - - 44,8
YVP
Totalt - Yhteensä - Total 5 - - - - - - - - - 2 1 2 66,0
Män - Miehet - Males 2 - - - - - - - - - 1 - 1 66,0
Kvinnor - Naiset - Females 3 - - - - - - - - - 1 1 1 66,0
ÖVRIGA-MUUT-OTHERS
Totalt - Yhteensä - Total 27 - - 3 3 3 3 4 4 2 4 - 1 41,4
Män - Miehet - Males 15 - - 3 2 - - 3 3 1 2 - 1 41,6
Kvinnor - Naiset - Females 12 - - - 1 3 3 1 1 1 2 - - 41,1

Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Åldersfördelningen bland kandidaterna efter kön och parti 2003 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_004_sv.html