This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Voting turnout of women and men in Parliamentary elections 1908 - 2003, %

Voting turnout of women and men in Parliamentary elections 1908 - 2003, %
Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908 - 2003, %
Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908 - 2003, %

Year Vuosi
År
Total
Yhteensä
Totalt
Women
Naiset
Kvinnor
Men
Miehet
Män
Year
Vuosi
År
Total
Yhteensä
Totalt
Women
Naiset
Kvinnor
Men
Miehet
Män
1908 64,4 60,3 68,9 1948 78,2 75,9 81,0
1909 65,3 60,6 70,5 1951 74,6 71,4 78,4
1910 60,1 55,8 64,9 1954 79,9 77,4 82,9
1911 59,8 54,8 65,3 1958 75,0 72,1 78,3
1913 51,1 46,7 55,9 1962 85,1 84,2 86,1
1916 55,5 51,4 60,1 1966 84,9 83,9 86,1
1917 69,2 65,7 73,1 1970 82,2 81,3 83,2
1919 67,1 65,1 69,5 1972 81,4 81,0 81,9
1922 58,5 54,5 63,0 1975 79,7 79,4 80,1
1924 57,4 53,7 61,7 1979 81,2 80,6 81,9
1927 55,8 52,4 59,7 1983 81,0 80,9 81,2
1929 55,6 52,1 59,6 1987 76,4 76,6 76,2
1930 65,9 63,6 68,6 1991 72,1 73,2 71,0
1933 62,2 58,5 66,4 1995 71,9 73,1 70,6
1936 62,9 59,1 67,3 1999 68,3 69,7 66,8
1939 66,6 62,4 71,3 2003 69,7 71,6 67,6
1945 74,9 72,7 77,5        

 

1) Percentages of those entitled to vote, in 1975 - 1999 excluding Finnish citizens living abroad - Prosentteina äänioikeutetuista, vuosina 1975 - 1999 poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset - I procent av de röstberättigade, åren 1975 - 1999 exkl. Finska medborgare som är bosatta utomlands


Last updated 31.5.2004

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Parliamentary elections [e-publication].
ISSN=1799-6279. 2003, Voting turnout of women and men in Parliamentary elections 1908 - 2003, % . Helsinki: Statistics Finland [referred: 25.2.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_005_en.html