Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908 - 2003, %

Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908 - 2003, %
Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908 - 2003, %
Voting turnout of women and men in Parliamentary elections 1908 - 2003, %

År
Vuosi
Year
Totalt
Yhteensä
Total
Kvinnor
Naiset
Women
Män
Miehet
Men
År
Vuosi
Year
Totalt
Yhteensä
Total
Kvinnor
Naiset
Women
Män
Miehet
Men
1908 64,4 60,3 68,9 1948 78,2 75,9 81,0
1909 65,3 60,6 70,5 1951 74,6 71,4 78,4
1910 60,1 55,8 64,9 1954 79,9 77,4 82,9
1911 59,8 54,8 65,3 1958 75,0 72,1 78,3
1913 51,1 46,7 55,9 1962 85,1 84,2 86,1
1916 55,5 51,4 60,1 1966 84,9 83,9 86,1
1917 69,2 65,7 73,1 1970 82,2 81,3 83,2
1919 67,1 65,1 69,5 1972 81,4 81,0 81,9
1922 58,5 54,5 63,0 1975 79,7 79,4 80,1
1924 57,4 53,7 61,7 1979 81,2 80,6 81,9
1927 55,8 52,4 59,7 1983 81,0 80,9 81,2
1929 55,6 52,1 59,6 1987 76,4 76,6 76,2
1930 65,9 63,6 68,6 1991 72,1 73,2 71,0
1933 62,2 58,5 66,4 1995 71,9 73,1 70,6
1936 62,9 59,1 67,3 1999 68,3 69,7 66,8
1939 66,6 62,4 71,3 2003 69,7 71,6 67,6
1945 74,9 72,7 77,5        

 

1) I procent av de röstberättigade, åren 1975 - 1999 exkl. Finska medborgare som är bosatta utomlands - Prosentteina äänioikeutetuista, vuosina 1975 - 1999 poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset - Percentages of those entitled to vote, in 1975 - 1999 excluding Finnish citizens living abroad


Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908 - 2003, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_005_sv.html