Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Partiernas mandat i riksdagsvalen 1945 - 2003

Partiernas mandat i riksdagsvalen 1945 - 2003
Puolueiden edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945 - 2003
Seats gained by party in Parliamentary elections in 1945 - 2003

År
Vuosi
Year
CENT 1)
KESK
SDP SAMLKOK
VÄNST2)
VAS
Left
GRÖNA 3)
VIHR
Greens
RKP
SFP
KD 4)
KD
SAF 5)
PS
FKP
SKP
LIB 6)
Ål.saml. Övriga
Muut
Others
1945 49 50 28 49 - 14 - - - 9 - 1
1948 56 54 33 38 - 13 - - - 5 1 -
1951 51 53 28 43 - 14 - - - 10 1 -
1954 53 54 24 43 - 12 - - - 13 1 -
1958 48 48 29 50 - 13 - - - 8 1 3
1962 53 38 32 47 - 13 - - - 13 1 3
1966 49 55 26 41 - 11 - 1 - 9 1 7
1970 36 52 37 36 - 11 1 18 - 8 1 -
1972 35 55 34 37 - 9 4 18 - 7 1 -
1975 39 54 35 40 - 9 9 2 - 9 1 2
1979 36 52 47 35 - 9 9 7 - 4 1 -
1983 38 57 44 26 - 10 3 17 - - 1 4
1987 40 56 53 20 4 12 5 9 - - 1 -
1991 55 48 40 19 10 11 8 7 - 1 1 -
1995 44 63 39 22 9 11 7 1 - - 1 3
1999 48 51 46 20 11 11 10 1 - - 1 1
2003 55 53 40 19 14 8 7 3 - - 1 -

 

1) Till år 1962 Agrarförbundet, 1966 - 1987 Centerpartiet, år 1983 inkl. Liberala Folkpartiet - Vuoteen 1962 Maalaisliitto, 1966 - 1987 Keskustapuolue, vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue - Until 1962 the Agrarian Union, 1966 - 1987 the Centre Party, in 1983 including the Liberal Party.
2) Till år 1987 DFFF; 1987 inkl. DA - Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA - Until 1987 the Democratic League of the People of Finland; in 1987 incl. DEVA.
3) År 1987, inte som eget parti - Vuonna 1987 ei omana puolueena - In 1987, not as a party of its own.
4) Till år 1999 Finlands Kristiliga Förbund FKF - Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto SKL - Until 1999 Christian League of Finland
5) Åren 1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, till år 1995 FLP - Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP - 1962 and 1966 the Small Holders Party of Finland and until 1995 SMP.
6) Till år 1948 Nationella Framstegspartiet, till år 1966 Finska folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet LFP - Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue LKP - Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People´s Party, until 1999 Liberal Party.


Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Statistik: (none) [e-publikation].
(none), Partiernas mandat i riksdagsvalen 1945 - 2003 . Helsingfors: (none) [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_008_sv.html