This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Women as percentage of elected MPs by party in Parliamentary elections 1945 - 2003, number and %

Women as percentage of elected MPs by party in Parliamentary elections 1945 - 2003, number and %
Naisten osuus kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945 - 2003, lkm ja %
Andelen kvinnor av invalda riksdagsmän efter parti i riksdagsvalen 1945 - 2003, antal och %

Year
Vuosi
År
Totalt
Yht.
Totalt
SDP KESK 1)
CENT
KOK
SAML
Left 2)
VAS
VÄSNT
Greens 3)
VIHR
GRÖNA
RKP
SFP
KD 4)
KD
PS 5)
SAF
SKP
FKP
LIB 6) TPSL7) DEVA
1945 17 7 1 2 6 - 1 - - - - - -
% 8,5 14,0 2,0 7,1 12,2 - 7,1 - - - - - -
1948 24 9 3 5 5 - 1 - - - 1 - -
% 12,0 16,7 5,4 15,2 13,2 - 7,1 - - - 20,0 - -
1951 29 9 4 5 9 - 1 - - - 1 - -
% 14,5 17,0 7,8 17,9 20,9 - 6,7 - - - 10,0 - -
1954 30 12 5 4 7 - - - - - 2 - -
% 15,0 22,2 9,4 16,7 16,3 - - - - - 15,4 - -
1958 28 9 5 4 9 - - - - - 1 - -
% 14,0 18,8 10,4 13,8 18,0 - - - - - 12,5 - -
1962 27 6 4 4 9 - - - - - 2 2 -
% 13,5 15,8 7,5 12,5 19,2 - - - - - 15,4 100,0 -
1966 33 9 6 5 7 - - - - - 2 4 -
% 16,5 16,4 12,2 19,2 17,1 - - - - - 22,2 57,1 -
1970 43 13 6 10 10 - 1 - - - 3 - -
% 21,5 25,0 16,7 27,0 27,8 - 8,3 - - - 37,5 - -
1972 43 15 6 7 9 - 1 - 1 - 4 - -
% 21,5 27,3 17,1 20,6 24,3 - 10,0 - 5,6 - 57,1 - -
1975 46 13 7 9 9 - 2 2 - - 4 - -
% 23,0 24,1 17,9 25,7 22,5 - 22,2 22,2 - - 44,4 - -
1979 52 16 5 13 11 - 2 2 - - 3 - -
% 26,0 30,8 13,9 27,7 31,4 - 22,2 22,2 - - 75,0 - -
1983 62 18 9 18 10 - 2 1 4 - - - -
% 31,0 31,6 23,7 40,9 38,5 - 20,0 33,3 23,5 - - - -
1987 63 18 11 22 5 - 1 1 3 - - - 2
% 31,5 32,1 27,5 41,5 31,3 - 8,3 20,0 33,3 - - - 50,0
1991 77 22 15 20 5 5 3 3 3 - 1 - -
% 38,5 45,8 27,3 50,0 26,3 50,0 27,3 37,5 42,9 - 100,0 - -
1995 67 23 12 17 5 6 3 1 - - - - -
% 33,5 36,5 27,3 43,6 22,9 66,7 27,3 14,3 - - - - -
1999 74 22 13 17 6 9 3 4 - - - - -
% 37,0 43,1 27,1 37,0 30,0 81,8 27,3 40,0 - - - - -
2003 75 24  13  15  11    4    3                   
%  37,5 45,3  23,6  37,5  26,3  78,6  50,0  42,9           

1) Until 1962 the Agrarian Union, 1966 - 1987 the Centre Party, in 1983 including the Liberal Party - Vuoteen 1962 Maalaisliitto, 1966 - 1987 Keskustapuolue, vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue - Till år 1962 Agrarförbundet, 1966 - 1987 Centerpartiet, år 1983 inkl. Liberala Folkpartiet.
2) Until 1987 the Democratic League of the People of Finland; in 1987 incl. DEVA - Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA - Till år 1987 DFFF; 1987 inkl. DA.
3) In 1987, not as a party of its own - Vuonna 1987 ei omana puolueena - År 1987, inte som eget parti.
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto SKL - Till år 1999 Finlands Kristiliga Förbund FKF - Until 1999 Christian League of Finland
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP - Åren 1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, till år 1995 FLP - 1962 and 1966 the Small Holders Party of Finland and until 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue LKP - Till år 1948 Nationella Framstegspartiet, till år 1966 Finska folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet LFP - Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People´s Party, until 1999 Liberal Party.
7) Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisella Liitolla oli ehdokkaita vuosien 1958 - 1972 eduskuntavaaleissa - Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund hade sina egna kandidater i riksdagsvalen 1958 - 1972 - The Social Democratic Union of Workers and Small Farmers had their own candidates in Parliamentary elections in 1958 - 1972


Last updated 31.5.2004

Referencing instructions:

Statistics: (none) [e-publication].
(none), Women as percentage of elected MPs by party in Parliamentary elections 1945 - 2003, number and % . Helsinki: (none) [referred: 25.2.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_010_en.html