This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Relative support for the major parties in Parliamentary elections 1945 - 2003 (%)

Relative support for the major parties in Parliamentary elections 1945 - 2003 (%)
Suurimpien puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1945 - 2003 (%)
Det relativa väljarstödet för de stora partierna i riksdagsvalen 1945 - 2003 (%)

Year
Vuosi
År
KESK 1)
CENT
SDP KOK
SAML
Left 2)
VAS
VÄNST
Greens 3)
VIHR
GRÖNA
KD 4)
KD
RKP*
SFP
PS 5)
SAF
SKP
FKP
LIB 6)
Others
Muut
Övriga
1945 21,3 25,1 15,0 23,5 - - 7,9 - - 5,2 2,0
1948 24,2 26,3 17,1 20,0 - - 7,7 -  - 3,9 0,8
1951 23,2 26,5 14,6 21,6 - - 7,6 -  - 5,7 0,8
1954 24,1 26,2 12,8 21,6 - - 7,0 -  - 7,9 0,4
1958 23,1 23,2 15,3 23,2 - - 6,8 -  - 5,9 2,5
1962 23,0 19,5 15,0 22,0 - - 6,4 2,2  - 6,3 5,6
1966 21,2 27,2 13,8 21,1 - 0,5 6,0 1,0  - 6,5 2,7
1970 17,1 23,4 18,0 16,6 - 1,1 5,7 10,5  - 6,0 1,6
1972 16,4 25,8 17,6 17,0 - 2,5 5,4 9,2  - 5,2 0,9
1975 17,6 24,9 18,4 18,9 - 3,3 4,7 3,6  - 4,3 4,3
1979 17,3 23,9 21,7 17,9 - 4,8 4,2 4,6  - 3,7 1,9
1983 17,6 26,7 22,1 13,5 - 3,0 4,6 9,7  - - 2,8
1987 17,6 24,1 23,1 13,6 4,0 2,6 5,3 6,3  - 1,0 2,4
1991 24,8 22,1 19,3 10,1 6,8 3,1 5,5 4,8  - 0,8 2,7
1995 19,8 28,3 17,9 11,2 6,5 3,0 5,1 1,3  - 0,6 6,3
1999 22,4 22,9 21,0 10,9 7,3 4,2 5,1 1,0 0,8 0,2 5,0
2003 24,7 24,5 18,6 9,9 8,0  5,3  4,6  1,6 0,8  0,3 2,5

1) Until 1962 the Agrarian Union, 1966 - 1987 the Centre Party, in 1983 including the Liberal Party - Vuoteen 1962 Maalaisliitto, 1966 - 1987 Keskustapuolue, vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue - Till år 1962 Agrarförbundet, 1966 - 1987 Centerpartiet, år 1983 inkl. Liberala Folkpartiet.
2) Until 1987 the Democratic League of the People of Finland; in 1987 incl. DEVA - Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA - Till år 1987 DFFF; 1987 inkl. DA.
3) In 1987, not as a party of its own - Vuonna 1987 ei omana puolueena - År 1987, inte som eget parti.
4) Until 1999 Christian League of Finland - Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto SKL - Till år 1999 Finlands Kristiliga Förbund FKF.
5) 1962 and 1966 the Small Holders Party of Finland and until 1995 SMP - Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP - Åren 1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, till år 1995 FLP.
6) Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People´s Party, until 1999 Liberal Party - Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue LKP - Till år 1948 Nationella Framstegspartiet, till år 1966 Finska folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet LFP.
* Years 1948-1975 incl. all votes for the Åland Islands - Vuosina 1948-1975 mukaan lukien Ahvenanmaan maakunnan kaikki äänet - Åren 1948-1975 inkl. alla rösterna för landskapet Åland.


Last updated 31.5.2004

Referencing instructions:

Statistics: (none) [e-publication].
(none), Relative support for the major parties in Parliamentary elections 1945 - 2003 (%) . Helsinki: (none) [referred: 26.2.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_011_en.html