Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Partiernas röstetal (alla röster, förhandsröster, valdagens röster) efter valkrets i riksdagsvalet 1995

Partiernas röstetal (alla röster, förhandsröster, valdagens röster) efter valkrets i riksdagsvalet 1995

  Godkända röstsedlar efter parti
Totalt SDP CENT SAML VÄNST SFP GRÖNA FKF UNGF FLP EKOL VSL LFP KVINN. NLP EKA KAP FPP YVP Övriga
Hela landet
alla röster 2 780 921 785 637 552 003 497 624 310 340 142 874 181 198 82 311 78 066 36 185 7 865 28 067 16 247 7 919 6 819 5 124 4 784 3 974 1 706 32 178
förhandsröster 1 209 235 351 867 260 047 216 277 139 533 51 650 57 139 40 195 25 943 18 374 2 365 12 689 6 426 3 040 3 097 3 236 2 611 2 521 768 11 457
valdagens röster 1 571 686 433 770 291 956 281 347 170 807 91 224 124 059 42 116 52 123 17 811 5 500 15 378 9 821 4 879 3 722 1 888 2 173 1 453 938 20 721
Helsingfors stads
alla röster 293 343 78 586 10 953 70 036 26 151 29 419 41 588 5 545 17 513 1 368 278 3 702 692 2 309 1 957 732 644 779 557 534
förhandsröster 116 266 32 923 4 228 30 014 10 551 12 198 11 980 2 734 5 704 467 117 1 618 246 797 947 423 337 467 271 244
valdagens röster 177 077 45 663 6 725 40 022 15 600 17 221 29 608 2 811 11 809 901 161 2 084 446 1 512 1 010 309 307 312 286 290
Nyland l.
alla röster 418 437 131 286 32 227 81 574 38 847 51 465 34 080 7 364 21 670 1 865 281 4 360 1 478 2 920 1 293 547 1 178 942 197 4 863
förhandsröster 152 339 50 701 12 042 29 641 14 944 19 133 8 794 3 192 6 115 752 103 1 801 504 1 002 500 344 598 579 63 1 531
valdagens röster 266 098 80 585 20 185 51 933 23 903 32 332 25 286 4 172 15 555 1 113 178 2 559 974 1 918 793 203 580 363 134 3 332
Åbo l. södra
alla röster 247 123 68 099 37 053 57 492 32 747 11 163 14 388 4 585 10 698 2 646 274 2 302 492 308 694 466 345 - 12 3 359
förhandsröster 100 842 28 610 16 195 23 650 12 709 5 362 4 475 2 091 3 324 948 100 977 171 139 285 320 158 - 7 1 321
valdagens röster 146 281 39 489 20 858 33 842 20 038 5 801 9 913 2 494 7 374 1 698 174 1 325 321 169 409 146 187 - 5 2 038
Åbo l. norra
alla röster 153 580 50 931 32 148 29 077 22 430 - 4 801 5 257 1 216 3 352 35 673 1 010 239 239 - 127 227 - 1 818
förhandsröster 67 086 21 984 14 383 13 015 9 368 - 1 638 2 437 509 1 856 16 297 449 100 100 - 69 162 - 703
valdagens röster 86 494 28 947 17 765 16 062 13 062 - 3 163 2 820 707 1 496 19 376 561 139 139 - 58 65 - 1 115
Tavastehus l. södra
alla röster 177 282 60 608 25 442 47 135 16 632 - 10 537 7 614 3 358 1 004 81 1 229 531 270 403 1 680 236 398 124 -
förhandsröster 76 003 26 224 11 527 20 146 7 015 - 3 448 3 320 1 248 461 41 549 222 133 179 1 014 130 287 59 -
valdagens röster 101 279 34 384 13 915 26 989 9 617 - 7 089 4 294 2 110 543 40 680 309 137 224 666 106 111 65 -
Tavastehus l. norra
alla röster 226 909 69 153 30 034 46 184 31 981 - 15 353 5 826 5 662 3 139 6 510 2 195 3 342 350 846 1 399 735 948 55 3 197
förhandsröster 100 109 31 918 14 045 20 478 14 512 - 5 018 2 931 2 101 1 834 1 796 949 1 018 152 422 923 362 526 33 1 091
valdagens röster 126 800 37 235 15 989 25 706 17 469 - 10 335 2 895 3 561 1 305 4 714 1 246 2 324 198 424 476 373 422 22 2 106
Kymmene l.
alla röster 184 397 71 681 34 798 39 783 12 156 - 12 360 5 827 2 461 813 60 1 610 1 049 - 252 - 254 - 75 1 218
förhandsröster 81 189 33 356 14 524 17 808 5 701 - 3 862 2 885 972 436 27 687 300 - 107 - 157 - 33 334
valdagens röster 103 208 38 325 20 274 21 975 6 455 - 8 498 2 942 1 489 377 33 923 749 - 145 - 97 - 42 884
S:t Michels l.
alla röster 109 009 37 726 29 409 18 355 4 289 - 5 739 4 964 1 319 4 761 150 1 464 138 287 154 - 47 207 - -
förhandsröster 54 379 19 002 14 731 9 344 2 111 - 2 385 2 614 580 2 344 75 712 80 144 76 - 29 152 - -
valdagens röster 54 630 18 724 14 678 9 011 2 178 - 3 354 2 350 739 2 417 75 752 58 143 78 - 18 55 - -
Norra Karelens l.
alla röster 93 770 36 939 25 280 11 743 5 089 - 4 154 6 235 710 1 877 - 719 226 207 118 120 57 93 - 203
förhandsröster 44 873 18 100 11 937 5 035 2 499 - 1 554 3 496 291 990 - 438 87 116 60 81 37 69 - 83
valdagens röster 48 897 18 839 13 343 6 708 2 590 - 2 600 2 739 419 887 - 281 139 91 58 39 20 24 - 120
Kuopio l.
alla röster 132 647 32 739 42 618 16 590 21 206 - 7 384 4 323 2 473 2 866 - 1 598 278 - 177 180 57 - 158 -
förhandsröster 64 169 15 661 21 703 7 597 10 541 - 2 612 2 334 910 1 621 - 753 119 - 77 131 38 - 72 -
valdagens röster 68 478 17 078 20 915 8 993 10 665 - 4 772 1 989 1 563 1 245 - 845 159 - 100 49 19 - 86 -
Central Finlands l.
alla röster 139 108 43 499 35 566 18 364 17 873 - 8 413 9 717 2 180 937 57 1 202 458 600 140 - 102 - - -
förhandsröster 63 471 20 465 16 539 8 342 8 125 - 2 807 4 897 683 513 23 478 201 259 70 - 69 - - -
valdagens röster 75 637 23 034 19 027 10 022 9 748 - 5 606 4 820 1 497 424 34 724 257 341 70 - 33 - - -
Vasa l.
alla röster 255 660 45 793 84 338 29 068 15 004 50 827 6 606 9 832 2 602 7 750 39 1 346 749 429 237 - 247 380 333 80
förhandsröster 116 480 22 388 42 401 15 437 7 049 14 957 2 742 4 330 1 152 4 078 21 716 299 198 112 - 137 279 154 30
valdagens röster 139 180 23 405 41 937 13 631 7 955 35 870 3 864 5 502 1 450 3 672 18 630 450 231 125 - 110 101 179 50
Uleåborgs l.
alla röster 229 949 37 853 89 242 22 360 37 809 - 13 191 3 651 5 028 2 797 100 5 122 5 529 - 215 - 501 - 195 6 356
förhandsröster 109 064 18 578 43 268 10 399 18 750 - 4 549 1 933 1 748 1 544 46 2 409 2 566 - 104 - 306 - 76 2 788
valdagens röster 120 885 19 275 45 974 11 961 19 059 - 8 642 1 718 3 280 1 253 54 2 713 2 963 - 111 - 195 - 119 3 568
Lapplands l.
alla röster 109 802 20 744 42 895 9 863 28 126 - 2 604 1 571 1 176 1 010 - 545 275 - 94 - 254 - - 645
förhandsröster 59 936 11 957 22 524 5 371 15 658 - 1 275 1 001 606 530 - 305 164 - 58 - 184 - - 303
valdagens röster 49 866 8 787 20 371 4 492 12 468 - 1 329 570 570 480 - 240 111 - 36 - 70 - - 342
Landskapet Åland
alla röster 9 905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 905
förhandsröster 3 029 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 029
valdagens röster 6 876 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 876

Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Partiernas röstetal (alla röster, förhandsröster, valdagens röster) efter valkrets i riksdagsvalet 1995 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_024_sv.html