Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Puolueiden äänimäärät ja hylätyt liput sekä ennakolta äänestäneet vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003, pienet puolueet

Puolueiden äänimäärät ja hylätyt liput sekä ennakolta äänestäneet vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003, pienet puolueet
Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna och kasserade sedlar samt förhandsröstande valkretsvis i Riksdagsvalet 2003, (små partier)
Numbers of votes cast, disallowed ballots and advance votes for the parties by constituency (minor parties) in Parliamentary elections in 2003,

Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and
municipality
Hyväksytyt äänestysliput - Godkända röstsedlar efter partier - Valid ballots by parties Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
Ennakk.
äänest.
Förhands-
väljare
Advance
voters
Yhteensä
Totalt
Total
Muut
puol.
Övr.
part.
Other
part.
LIB KIPU
EBP
KTP
KAP
EKA
PFF
MVS
FKF
SNKY KA SKS YVP Muut
Övr.
Oth.
KOKO MAA
HELA LANDET
WHOLE COUNTRY
 
2791757 2733940 8776 6659 2908 5346 11485 2640 1448 4579 404 13572 23943 1062017
% 100,0 97,9 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,5 0,9 37,7
HELSINKI
HELSINGFORS
 
325428 319867 2409 130 245 788 1284 185 - - 77 443 2719 108567
% 100,0 98,3 0,7 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0,8 33,1
UUSIMAA
NYLAND
 
448533 437649 3393 137 833 1417 1596 971 1448 266 115 708 4250 135341
% 100,0 97,6 0,8 0,0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,9 29,9
VARSINAIS-SUOMI
EGENTLIGA FINLAND
 
248369 242645 399 - 313 - 945 - - 3929 - 138 1995 89416
% 100,0 97,7 0,2 - 0,1 - 0,4 - - 1,6 - 0,1 0,8 35,7
SATAKUNTA  
129087 128205 165 - 106 204 407 - - - - - 1166 50791
% 100,0 99,3 0,1 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9 39,0
HÄME
TAVASTLAND
 
188854 185249 504 - 260 1069 498 749 - - - 525 2008 72235
% 100,0 98,1 0,3 - 0,1 0,6 0,3 0,4 - - - 0,3 1,1 37,8
PIRKANMAA
BIRKALAND
 
247229 237452 597 6265 109 1130 1070 172 - 384 50 - 1968 95829
% 100,0 96,0 0,2 2,5 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,8 38,5
KYMI
KYMMENE
 
171333 169613 341 - 148 374 534 323 - - - - 1781 66916
% 100,0 99,0 0,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2 - - - - 1,0 38,7
ETELÄ-SAVO
SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO
 
84520 83909 47 - 53 - 511 - - - - - 780 39032
% 100,0 99,3 0,1 - 0,1 - 0,6 - - - - - 0,9 45,8
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO
 
129081 128510 113 - 60 - 158 240 - - - - 906 53376
% 100,0 99,6 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,7 41,1
POHJOIS-KARJALA
NORRA KARELEN
NORTH KARELIA
 
87824 87526 55 - 59 - 184 - - - - - 666 40467
% 100,0 99,7 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8 45,7
VAASA
VASA
 
246639 245028 73 127 114 236 899 - - - 162 - 1621 103296
% 100,0 99,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,7 41,6
KESKI-SUOMI
MELLERSTA FINLAND
CENTRAL FINLAND
 
139024 138434 162 - 83 - 345 - - - - - 1158 57723
% 100,0 99,6 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8 41,2
OULU
ULEÅBORG
 
232255 229232 389 - 200 - 2327 - - - - 107 1690 96033
% 100,0 98,7 0,2 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,0 0,7 41,0
LAPPI - LAPPLAND
LAPLAND
 
101930 100621 129 - 325 128 727 - - - - - 936 49794
% 100,0 98,7 0,1 - 0,3 0,1 0,7 - - - - - 0,9 48,4
AHVENANMAAN MAAK.
LANDSK. ÅLAND-
ÅLAND
 
11651 - - - - - - - - - - 11651 299 3201
% 100,0 - - - - - - - - - - 100,0 2,5 26,8

 

 


Päivitetty 1.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2003, Puolueiden äänimäärät ja hylätyt liput sekä ennakolta äänestäneet vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003, pienet puolueet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_029.html