Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna och kasserade sedlar samt förhandsröstande valkretsvis i Riksdagsvalet 2003, (små partier)

Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna och kasserade sedlar samt förhandsröstande valkretsvis i Riksdagsvalet 2003, (små partier)
Puolueiden äänimäärät ja hylätyt liput sekä ennakolta äänestäneet vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003, pienet puolueet
Numbers of votes cast, disallowed ballots and advance votes for the parties by constituency (minor parties) in Parliamentary elections in 2003,

Valkrets och kommun
Vaalipiiri ja kunta
Constituency and
municipality
Godkända röstsedlar efter partier - Hyväksytyt äänestysliput - Valid ballots by parties Kasserade
sedlar
Hylätyt
liput
Invalid
ballots
Förhands-
väljare
Ennakk.
äänest.
Advance
voters
Totalt
Yhteensä
Total
Övr.
part.
Muut
puol.
Other
part.
LIB EBP
KIPU
KAP
KTP
PFF
EKA
FKF
MVS
SNKY KA SKS YVP Övr.
Muut
Oth.
HELA LANDET
KOKO MAA
WHOLE COUNTRY
 
2791757 2733940 8776 6659 2908 5346 11485 2640 1448 4579 404 13572 23943 1062017
% 100,0 97,9 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,5 0,9 37,7
HELSINGFORS
HELSINKI
 
325428 319867 2409 130 245 788 1284 185 - - 77 443 2719 108567
% 100,0 98,3 0,7 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0,8 33,1
NYLAND
UUSIMAA
 
448533 437649 3393 137 833 1417 1596 971 1448 266 115 708 4250 135341
% 100,0 97,6 0,8 0,0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,9 29,9
EGENTLIGA FINLAND
VARSINAIS-SUOMI
 
248369 242645 399 - 313 - 945 - - 3929 - 138 1995 89416
% 100,0 97,7 0,2 - 0,1 - 0,4 - - 1,6 - 0,1 0,8 35,7
SATAKUNTA  
129087 128205 165 - 106 204 407 - - - - - 1166 50791
% 100,0 99,3 0,1 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9 39,0
TAVASTLAND
HÄME
 
188854 185249 504 - 260 1069 498 749 - - - 525 2008 72235
% 100,0 98,1 0,3 - 0,1 0,6 0,3 0,4 - - - 0,3 1,1 37,8
BIRKALAND
PIRKANMAA
 
247229 237452 597 6265 109 1130 1070 172 - 384 50 - 1968 95829
% 100,0 96,0 0,2 2,5 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,8 38,5
KYMMENE
KYMI
 
171333 169613 341 - 148 374 534 323 - - - - 1781 66916
% 100,0 99,0 0,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2 - - - - 1,0 38,7
SÖDRA SAVOLAX
ETELÄ-SAVO
SOUTH SAVO
 
84520 83909 47 - 53 - 511 - - - - - 780 39032
% 100,0 99,3 0,1 - 0,1 - 0,6 - - - - - 0,9 45,8
NORRA SAVOLAX
POHJOIS-SAVO
NORTH SAVO
 
129081 128510 113 - 60 - 158 240 - - - - 906 53376
% 100,0 99,6 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,7 41,1
NORRA KARELEN
POHJOIS-KARJALA
NORTH KARELIA
 
87824 87526 55 - 59 - 184 - - - - - 666 40467
% 100,0 99,7 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8 45,7
VASA
VAASA
 
246639 245028 73 127 114 236 899 - - - 162 - 1621 103296
% 100,0 99,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,7 41,6
MELLERSTA FINLAND
KESKI-SUOMI
CENTRAL FINLAND
 
139024 138434 162 - 83 - 345 - - - - - 1158 57723
% 100,0 99,6 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8 41,2
ULEÅBORG
OULU
 
232255 229232 389 - 200 - 2327 - - - - 107 1690 96033
% 100,0 98,7 0,2 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,0 0,7 41,0
LAPPLAND
LAPPI
LAPLAND
 

101930

100621

129

-

325

128

727

-

-

-

-

-

936

49794
% 100,0 98,7 0,1 - 0,3 0,1 0,7 - - - - - 0,9 48,4
LANDSK. ÅLAND
AHVENANMAAN MAAK.
ÅLAND
 
11651 - - - - - - - - - - 11651 299 3201
% 100,0 - - - - - - - - - - 100,0 2,5 26,8

 

 


Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna och kasserade sedlar samt förhandsröstande valkretsvis i Riksdagsvalet 2003, (små partier) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_029_sv.html