Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin 2003 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna, suuret puolueet

Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin 2003 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna, suuret puolueet
Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna valkretsvis 2003 och förändringen jämfört med föregående val (stora partier)
Numbers of votes cast for the parties by constituency in 2003 and change from the previous elections (major parties)

Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and
municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain - Godkända röstsedlar efter parti - Valid ballots by parties Muut
Övr.
Oth.
Äänioikeu-
tettuja
Äänestys-%
Röst-
berätt.
Andel
väljare
Persons
entitled
to vote,
turnout
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Muut
puol.
Övr.
part.
Other
part.
KOKO MAA
HELA LANDET
WHOLE COUNTRY
 
2791757 689391 683223 517904 277152 223564 128824 148987 43816 21079 44245 13572 4220951
% 100,0 24,7 24,5 18,6 9,9 8,0 4,6 5,3 1,6 0,8 1,6 0,5 69,7
-99 - 2,3 1,6 -2,5 -1,0 0,7 -0,5 1,2 0,6 0,0 -2,1 -0,3 1,4
HELSINKI
HELSINGFORS
 
325428 26435 79031 78019 23081 59775 22926 11206 17342 2052 5118 443 477094
% 100,0 8,1 24,3 24,0 7,1 18,4 7,0 3,4 5,3 0,6 1,6 0,1 73,9
-99 - 2,0 1,4 -4,8 -0,2 1,2 -2,0 0,6 5,2 0,0 -3,5 0,1 3,6
UUSIMAA
NYLAND
 
448533 60641 114791 104734 40810 47033 46313 15936 5263 2128 10176 708 658732
% 100,0 13,5 25,6 23,4 9,1 10,5 10,3 3,6 1,2 0,5 2,3 0,2 70,9
-99 - 3,2 2,9 -2,1 -0,4 0,0 -1,2 1,0 0,9 0,0 -4,4 0,0 2,6
VARSINAIS-SUOMI
EGENTLIGA FINLAND
 
248369 43552 61367 64823 26515 21250 13081 9597 845 1615 5586 138 365760
% 100,0 17,5 24,7 26,1 10,7 8,6 5,3 3,9 0,3 0,7 2,2 0,1 70,7
-99 - 0,7 1,3 -1,0 -1,2 0,8 0,2 1,6 0,1 0,0 -0,1 -2,3 1,8
SATAKUNTA  
129087 36238 38369 21662 19330 4492 - 5908 1926 280 882 - 192731
% 100,0 28,1 29,7 16,8 15,0 3,5 - 4,6 1,5 0,2 0,7 - 69,6
-99 - 4,5 1,4 -4,8 -0,8 0,4 0,0 -0,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,7 0,2
HÄME
TAVASTLAND
 
188854 34759 60289 41137 16760 11416 - 18425 918 1545 3080 525 293343
% 100,0 18,4 31,9 21,8 8,9 6,0 - 9,8 0,5 0,8 1,6 0,3 67,0
-99 - 1,0 4,0 -4,5 0,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,2 -1,4 -0,4 1,0
PIRKANMAA
BIRKALAND
 
247229 40957 63382 56443 30979 24050 - 14991 1220 5430 9777 - 368420
% 100,0 16,6 25,6 22,8 12,5 9,7 - 6,1 0,5 2,2 4,0 - 69,8
-99 - 1,1 2,0 -1,4 -3,1 2,9 - 1,5 -0,1 0,9 -3,5 -0,3 1,0
KYMI
KYMMENE
 
171333 44127 59567 34912 11954 7767 - 9438 713 1135 1720 - 265201
% 100,0 25,8 34,8 20,4 7,0 4,5 - 5,5 0,4 0,7 1,0 - 67,5
-99 - 3,1 1,6 -4,4 0,7 -0,9 - 0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,9
ETELÄ-SAVO
SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO
 
84520 34205 27030 11283 2282 3410 - 4810 472 417 611 - 133579
% 100,0 40,5 32,0 13,3 2,7 4,0 - 5,7 0,6 0,5 0,7 - 65,4
-99 - 4,8 1,3 -4,1 0,0 -0,9 - -0,4 -0,1 0,3 -0,7 -0,3 0,7
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO
 
129081 49301 26906 15425 15429 7399 - 12093 851 1106 571 - 203477
% 100,0 38,2 20,8 11,9 12,0 5,7 - 9,4 0,7 0,9 0,4 - 65,6
-99 - 2,5 1,2 -4,1 -2,1 1,1 - 4,8 -2,1 0,0 -1,3 0,0 1,4
POHJOIS-KARJALA
NORRA KARELEN
NORTH KARELIA
 
87824 33026 30639 8498 4326 5767 - 3798 635 837 298 - 136117
% 100,0 37,6 34,9 9,7 4,9 6,6 - 4,3 0,7 1,0 0,3 - 66,6
-99 - 7,3 -1,9 -1,6 -0,1 2,3 - -2,0 -0,9 0,2 -3,4 - 0,0
VAASA
VASA
 
246639 83586 39039 28483 10816 5949 45930 19331 11239 655 1611 - 364247
% 100,0 33,9 15,8 11,5 4,4 2,4 18,6 7,8 4,6 0,3 0,7 - 73,5
-99 - 2,2 1,1 -2,2 -0,5 0,4 -2,0 2,4 -0,1 0,0 -1,0 -0,2 0,2
KESKI-SUOMI
MELLERSTA FINLAND
CENTRAL FINLAND
 
139024 48532 35480 19730 13199 9027 - 10278 510 1678 590 - 214345
% 100,0 34,9 25,5 14,2 9,5 6,5 - 7,4 0,4 1,2 0,4 - 67,7
-99 - 4,3 0,6 -0,7 -2,9 1,2 -0,2 -0,6 0,1 0,4 -2,2 0,0 0,2
OULU
ULEÅBORG
 
232255 108336 32601 22349 35604 14077 353 12332 1718 1862 2916 107 360625
% 100,0 46,6 14,0 9,6 15,3 6,1 0,2 5,3 0,7 0,8 1,3 0,0 67,9
-99 - 3,2 1,0 -1,5 -1,5 0,2 0,2 3,5 -0,6 -1,3 -3,2 0,0 0,5
LAPPI - LAPPLAND
LAPLAND
 
101930 45696 14732 10406 26067 2152 221 844 164 339 1309 - 162372
% 100,0 44,8 14,5 10,2 25,6 2,1 0,2 0,8 0,2 0,3 1,3 - 69,7
-99 - 2,0 1,1 0,2 -1,5 0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,1 0,1 -1,3 0,1
AHVENANMAAN MAAK.
LANDSK.ÅLAND - ÅLAND
 
11651 - - - - - - - - - - 11651 24908
% 100,0 - - - - - - - - - - 100,0 60,3
-99 - - - - - - - - - - - - 5,6

Päivitetty 1.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2003, Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin 2003 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna, suuret puolueet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_030.html