Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet invalda efter parti och valkrets i Riksdagsvalen åren 2003 och 1999

Antalet invalda efter parti och valkrets i Riksdagsvalen åren 2003 och 1999
Valituksi tulleiden lukumäärä puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
Number of persons elected by party and constituency in Parliamentary elections in 2003 and 1999

  Partier och valmansföreningar -
Puolueet ja valitsijayhdistykset - Parties and voters' associations
Totalt
Yhteensä
Total
CENTKESK SDP SAML
KOK
VÄNST
VAS
LEFT
GRÖNA
VIHR
GREENS
SFP
RKP
KD
KD
Saf
PS
Övriga
Muut
Others
Hela landet
Koko maa
Whole country
 
2003 200 55 53 40 19 14 8 7 3 1
1999 200 48 51 46 20 11 11 10 1 2
Helsingfors - Helsinki  
2003 21 2 6 6 1 4 1 - 1 -
1999 20 1 5 7 1 4 2 - - -
Nyland - Uusimaa  
2003 33 5 9 8 3 4 3 - 1 -
1999 32 3 8 9 3 3 4 1 - 1
Egentliga Finland
Varsinais-Suomi
 
2003 17 3 4 5 2 1 1 1 - -
1999 17 3 4 5 2 1 1 1 - -
Satakunta  
2003 9 3 3 2 1 - - - - -
1999 10 2 3 2 2 - - 1 - -
Tavastland - Häme  
2003 14 3 5 3 1 1 - 1 - -
1999 13 2 4 4 1 1 - 1 - -
Birkaland
Pirkanmaa
 
2003 18 3 5 5 2 2 - 1 - -
1999 16 2 4 5 3 1 - 1 - -
Kymmene - Kymi  
2003 12 3 5 3 1 - - - - -
1999 13 3 5 3 1 - - 1 - -
Södra Savolax
Etelä-Savo
South Savo
 
2003 6 3 2 1 - - - - - -
1999 8 3 3 2 - - - - - -
Norra Savolax
Pohjois-Savo
North Savo
 
2003 10 4 2 1 2 - - 1 - -
1999 10 4 2 2 1 - - 1 - -
Norra Karelen
Pohjois-Karjala
North Karelia
 
2003 7 3 3 - - 1 - - - -
1999 7 2 4 1 - - - - - -
Vasa - Vaasa  
2003 17 7 3 2 - - 3 1 1 -
1999 17 6 3 2 - - 4 1 1 -
Mellersta Finland
Keski-Suomi
Central Finland
 
2003 10 4 3 1 1 - - 1 - -
1999 10 4 3 1 1 - - 1 - -
Uleåborg - Oulu  
2003 18 9 2 2 3 1 - 1 - -
1999 18 9 2 2 3 1 - 1 - -
Lappland - Lappi
Lapland
 
2003 7 3 1 1 2 - - - - -
1999 8 4 1 1 2 - - - - -
Landskapet Åland
Ahvenanmaa
Åland
 
2003 1 - - - - - - - - 1
1999 1 - - - - - - - - 1

Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Antalet invalda efter parti och valkrets i Riksdagsvalen åren 2003 och 1999 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_031_sv.html