Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet invalda efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2003

Antalet invalda efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2003
Valituiksi tulleiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
Number of persons elected by sex, party and constituency in Parliamentary elections in 2003

  Totalt
Yht.
Total
CENT
KESK
SDP SAML
KOK
VÄNST
VAS
LEFT
GRÖNA
VIHR
GREENS
SFP
RKP
KD
KD
SAF
PS
Övriga
Muu
Others
Medelåld.
Keski-ikä
Average age
HELA LANDET
KOKO MAA
WHOLE COUNTRY
 
Totalt-Yhteensä- Total 200 55 53 40 19 14 8 7 3 1 47,9
Män-Miehet- Males 125 42 29 25 14 3 4 4 3 1 51,0
Kvinnor-Naiset- Females 75 13 24 15 5 11 4 3 - - 42,8
HELSINGFORS
HELSINKI
 
Totalt-Yhteensä- Total 21 2 6 6 1 4 1 - 1 - 47,0
Män-Miehet- Males 10 1 4 3 - 1 - - 1 - 48,9
Kvinnor-Naiset- Females 11 1 2 3 1 3 1 - - - 45,2
NYLAND -
UUSIMAA
 
Totalt-Yhteensä- Total 33 5 9 8 3 4 3 - 1 - 47,0
Män-Miehet- Males 19 4 6 4 2 1 1 - 1 - 50,6
Kvinnor-Naiset- Females 14 1 3 4 1 3 2 - - - 42,1
EGENTLIGA FINLAND
VARSINAIS-SUOMI
 
Totalt-Yhteensä- Total 17 3 4 5 2 1 1 1 - - 46,9
Män-Miehet- Males 8 2 1 3 1 - 1 - - - 51,5
Kvinnor-Naiset- Females 9 1 3 2 1 1 - 1 - - 42,8
SATAKUNTA  
Totalt-Yhteensä- Total 9 3 3 2 1 - - - - - 54,8
Män-Miehet- Males 7 3 2 1 1 - - - - - 57,3
Kvinnor-Naiset- Females 2 - 1 1 - - - - - - 46,0
TAVASTLAND - HÄME  
Totalt-Yhteensä- Total 14 3 5 3 1 1 - 1 - - 45,7
Män-Miehet- Males 6 1 2 2 1 - - - - - 49,8
Kvinnor-Naiset- Females 8 2 3 1 - 1 - 1 - - 42,6
BIRKALAND
PIRKANMAA
 
Totalt-Yhteensä- Total 18 3 5 5 2 2 - 1 - - 47,7
Män-Miehet- Males 9 2 3 3 1 - - - - - 52,1
Kvinnor-Naiset- Females 9 1 2 2 1 2 - 1 - - 43,3
KYMMENE - KYMI  
Totalt-Yhteensä- Total 12 3 5 3 1 - - - - - 52,0
Män-Miehet- Males 9 3 2 3 1 - - - - - 52,4
Kvinnor-Naiset- Females 3 - 3 - - - - - - - 50,7
SÖDRA SAVOLAX
ETELÄ-SAVO
SOUTH SAVO
 
Totalt-Yhteensä- Total 6 3 2 1 - - - - - - 47,8
Män-Miehet- Males 5 2 2 1 - - - - - - 50,6
Kvinnor-Naiset- Females 1 1 - - - - - - - - 34,0
NORRA SAVOLAX
POHJOIS-SAVO
NORTH SAVO
 
Totalt-Yhteensä- Total 10 4 2 1 2 - - 1 - - 47,0
Män-Miehet- Males 9 4 1 1 2 - - 1 - - 47,0
Kvinnor-Naiset- Females 1 - 1 - - - - - - - 47,0
NORRA KARELIA
POHJOIS-KARJALA
NORTH KARELIA
 
Totalt-Yhteensä- Total 7 3 3 - - 1 - - - - 50,1
Män-Miehet- Males 5 3 2 - - - - - - - 52,4
Kvinnor-Naiset- Females 2 - 1 - - 1 - - - - 44,5
VAASA - VASA  
Totalt-Yhteensä- Total 17 7 3 2 - - 3 1 1 - 45,6
Män-Miehet- Males 11 5 1 1 - - 2 1 1 - 50,5
Kvinnor-Naiset- Females 6 2 2 1 - - 1 - - - 36,7
MELLERSTA FINLAND
KESKI-SUOMI
CENTRAL FINLAND
 
Totalt-Yhteensä- Total 10 4 3 1 1 - - 1 - - 49,7
Män-Miehet- Males 8 3 2 1 1 - - 1 - - 52,5
Kvinnor-Naiset- Females 2 1 1 - - - - - - - 38,5
ULEÅBORG - OULU  
Totalt-Yhteensä- Total 18 9 2 2 3 1 - 1 - - 48,3
Män-Miehet- Males 12 6 1 1 2 1 - 1 - - 51,8
Kvinnor-Naiset- Females 6 3 1 1 1 - - - - - 41,2
LAPPLAND-
LAPPI - LAPLAND
 
Totalt-Yhteensä- Total 7 3 1 1 2 - - - - - 47,0
Män-Miehet- Males 6 3 - 1 2 - - - - - 46,2
Kvinnor-Naiset- Females 1 - 1 - - - - - - - 52,0
LANDSKAP.ÅLAND-
AHVENANMAA -
ÅLAND
 
Totalt-Yhteensä- Total 1 - - - - - - - - 1 59,0
Män-Miehet- Males 1 - - - - - - - - 1 59,0

Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Antalet invalda efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2003 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_033_sv.html