Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.2.2007

Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa 2007

Eduskuntavaaleissa kukin puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta kansanedustajaksi. Jos vaalipiiristä kuitenkin valtioneuvoston päätöksen mukaan valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, ehdokkaita voi olla enintään niin monta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Kun esim. näissä vaaleissa valtioneuvoston päätökseen perustuen Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 34 edustajaa, oli jokaisella puolueella oikeus ko. vaalipiirissä asettaa enintään sama määrä, 34 ehdokasta.

Vaaleihin asetettiin yhteensä 2 004 ehdokasta, lähes sama määrä kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Edellisvaalien tapaan vaaleihin osallistuu nytkin 18 puoluetta. Nämä kaikki puolueet, yhtä (STP) lukuun ottamatta osallistuivat eduskuntavaaleihin myös neljä vuotta aiemmin. Tosin kolme puoluetta esiintyy nyt eri nimisinä kuin 2003. (Ks. Puolueet ja niiden lyhenteet eduskuntavaaleissa 2007).

Noin kaksi kolmasosaa ehdokkaista on nykyisten eduskuntapuolueiden (SDP, KESK, KOK, VAS, VIHR, KD, RKP ja PS) asettamia. Yhteensä ehdokkaita tässä ryhmässä oli 1 529.
Muiden, ei nykyisessä eduskunnassa olevien, puolueiden ehdokasmäärät vaihtelivat paljon. Eniten niistä asetti ehdokkaita SKP (171) ja vähiten YVP (2). Puolueiden ulkopuolisten ehdokkaiden määrä koko maassa jäi vain 21:een. Neljä vuotta aikaisemmin ehdokasmäärät edellä mainituissa ryhmissä ja puolueissa olivat lähes identtiset.

Enemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on aina ollut miehiä. Nyt ehdokkaista oli miehiä 1 205 ja naisia 799. Naisten osuus ehdokkaista (39,9  %) oli näissä vaaleissa sama kuin vuoden 2003 eduskuntavaaleissa (naisia 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvaaleissa). Nykyisten eduskuntapuolueiden ehdokasasettelua edellisiin eduskuntavaaleihin verrattaessa naisehdokkaiden osuus joko hieman nousi tai pysyi lähes samana lukuun ottamatta Kokoomusta, jossa naisten osuus ehdokkaista väheni 5 prosenttiyksikköä. VIHR:lla oli jo neljättä kertaa peräkkäin yli puolet (52,5 %) ehdokkaistaan naisia. Myös SDP:lla naisten osuus ylsi lähes puoleen, eli 49,1 prosenttiin sen asettamista ehdokkaista. Muissa kuin eduskuntapuolueissa naisten osuudet jäivät pienemmiksi, yhteensä niissä oli miesehdokkaita 72 prosenttia ja naisia 28 prosenttia.

Ehdokkaista 69 prosenttia on 40-vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Alle 25-vuotiaita on yhteensä 120, joista 18-vuotiaita kuusi ja 19-vuotiaita 14. Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 46,4 vuotta, miesehdokkaiden 48,1 ja naisehdokkaiden 43,8 vuotta. (Ikä on ehdokkaan ikä vaalipäivänä).

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948 - 2007, %

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri on julkaistu Oikeusministeriön internet-sivuilla.

Lähde: Vaalitilastot, Eduskuntavaalit 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eeva Heinonen (09) 1734 3268, vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 20.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-02-20_tie_001.html