Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2007

Vahvistettu tulos. Kokoomus nousi vaalien voittajaksi, Suomen Keskusta säilytti suurimman puolueen asemansa eduskuntavaaleissa 2007

Kolmen suurimman puolueen menestys oli tasaväkistä. Neljän vuoden takaiseen verrattuna niiden keskinäinen suuruusjärjestys kuitenkin muuttui.

Kokoomus nousi vaalien suurimmaksi voittajaksi edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna. Se lisäsi kannatustaan kaikista puolueista eniten, 3,7 prosenttiyksikköä, saaden koko maan äänistä 22,3 prosenttia, mikä toi sille toiseksi suurimman puolueen aseman. Kokoomuksen äänisaalis merkitsi 10 lisäpaikkaa eduskuntaan. Kaikkiaan se sai 50 edustajaa ja ääniä koko maassa 616 841, lähes 99 000 ääntä enemmän kuin 2003.

Suomen Keskusta pysyi edelleen suurimpana puolueena. Se sai koko maan äänistä 23,1 prosenttia. Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna sen kannatus laski 1,6 prosenttiyksiköllä. Suomen Keskusta sai 640 428 ääntä ja 51 kansanedustajaa eduskuntaan. Sen paikkamäärä väheni neljällä 2003 tulokseen verrattuna. Keskustan äänimäärä oli noin 23 600 suurempi kuin Kokoomuksella.

SDP kärsi näissä vaaleissa vaalitappion ja putosi maan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Se sai 21,4 prosenttia äänistä menettäen kannatustaan 3,0 prosenttiyksiköllä ja menettäen kahdeksan edustajapaikkaa. SDP:n äänimäärä oli 594 194, noin 89 000 ääntä vähemmän kuin edellisvaaleissa.

Muista puolueista eduskunnan pienin puolue, Perussuomalaiset, menestyi parhaiten näissä vaaleissa lisäten paikkalukuaan kolmesta viiteen. Myös Vihreä liitto ja Ruotsalainen kansanpuolue saivat yhden lisäpaikan eduskuntaan.

Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003 (%)

Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003 (%)

  KESK KOK SDP VAS VIHR KD RKP PS Muut
2007 23,1 22,3 21,4 8,8 8,5 4,9 4,6 4,1 2,3
2003 24,7 18,6 24,5 9,9 8,0 5,3 4,6 1,6 2,8

Vaaliosallistuminen edellisvaaleja laimeampaa

Suomessa asuvien kansalaisten äänestysprosentti oli 67,9 eli 1,8 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin 2003. Vaaliosallistuminen on pitkään pysynyt laimeana. Vuodesta 1979 äänestysprosentit laskivat tasaisesti vaali vaalilta, nyt äänestysprosentti jäi alhaisemmaksi kuin milloinkaan vuoden 1945 vaalien jälkeen.

Vilkkainta äänestäminen oli Vaasan vaalipiirissä,71,5 prosenttia. Keskimääräistä vilkkaampaa äänestäminen oli myös Helsingin (71,1 %), Uudenmaan (69,9 %), Pirkanmaan (68,3 %) ja Varsinais-Suomen (68,2 %) vaalipiireissä.

Kaikkiaan äänioikeutettuja oli 4 292 436. Suomessa asuvia äänioikeutettuja oli 4 083 549 ja ulkomailla asuvia 208 887. Ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuus jäi perinteisen alhaiseksi, 8,6 prosenttiin. Edellisiin vaaleihin verrattuna laskua oli 0,2 prosenttiyksikköä.

Äänestysaktiivisuus1) eduskuntavaaleissa 1945 - 2007 (%)

1) Prosentteina äänioikeutetuista, vuodesta 1975 lähtien pois lukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.

Äänestysaktiivisuus1) eduskuntavaaleissa 1945 - 2007 (%)

Vuosi yhteensä
%
Vuosi yhteensä
%
Ulkomailla as.
Suomen kansal.
1945 74,9 1975 79,7 7,1
1948 78,2 1979 81,2 6,7
1951 74,6 1983 81,0 6,7
1954 79,9 1987 76,4 5,8
1958 75,0 1991 72,1 5,6
1962 85,1 1995 71,9 6,1
1966 84,9 1999 68,3 6,5
1970 82,2 2003 69,7 8,8
1972 81,4 2007 67,9 8,6

1) Prosentteina äänioikeutetuista, vuodesta 1975 lähtien pois lukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.

 

Lähde: Vaalitilastot, Eduskuntavaalit 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eeva Heinonen (09) 1734 3268, vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Marja Tammilehto-Luode

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-03-22_tie_002.html