Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2011

Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa 2011

Vaaleihin asetettiin yhteensä 2 315 ehdokasta, mikä on 311 ehdokasta enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaaleihin osallistuvat kaikki 17 rekisteröityä puoluetta. Vaaleihin osallistuvien puolueiden määrä väheni yhdellä verrattuna edellisiin eduskuntavaaleihin. Vaaleihin osallistuu kolme uutta puoluetta, muut olivat mukana myös neljä vuotta aikaisemmin. Vaaleihin osallistuvat puolueet ja niistä käytetyt lyhenteet löytyvät julkistuksen laatuselosteesta.

Kuvio 1. Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1970–2011, %

Kuvio 1. Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1970–2011, %

Lähes 73 prosenttia kaikista ehdokkaista on nykyisten eduskuntapuolueiden (KESK, KOK, SDP, VAS, VIHR, KD, RKP ja PS) asettamia. Yhteensä ehdokkaita tässä ryhmässä oli kaikkiaan 1 679. Muiden kuin nykyisessä eduskunnassa olevien puolueiden ehdokasmäärät vaihtelivat paljon. Eniten niistä asetti ehdokkaita Suomen Kommunistinen Puolue (143) ja vähiten Köyhien Asialla - puolue (12). Puolueiden ulkopuolisten ehdokkaiden määrä koko maassa jäi vain 22:een.

Enemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on aina ollut miehiä. Eduskuntavaaleissa 2011 ehdokkaista on miehiä 1 412 ja naisia 903. Naisten osuus ehdokkaista on näissä vaaleissa 39 prosenttia, mikä on vajaan prosenttiyksikön vähemmän kuin vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna naisehdokkaiden osuus puolueen ehdokkaista väheni neljällä eduskuntapuolueella. Eniten naisehdokkaiden osuus väheni Suomen Sosialidemokraattisella Puolueella. SDP:lla naisehdokkaiden osuus on näissä vaaleissa 43,3 prosenttia, mikä on lähes kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Perussuomalaisilla naisehdokkaiden osuus nousi eniten, yli kahdeksan prosenttiyksikköä. Naisten osuus ehdokkaista on Perussuomalaisilla edelleenkin eduskuntapuolueiden pienin, 33,2 prosenttia. Vihreä Liitto on ainoa eduskuntapuolue, jossa yli puolet vaalien ehdokkaista on naisia. Muissa puolueissa kuin eduskuntapuolueissa naisten osuus ehdokkaista vaihtelee enemmän kuin eduskuntapuolueilla. Köyhien Asialla - puolueella kolme neljästä puolueen ehdokkaasta on naisia, kun taas Muutos 2011 - puolueella ja Piraattipuolueella vain alle kuudesosa ehdokkaista on naisia.

Ehdokkaista 1 514 on 40 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Yli 75 - vuotiaita ehdokkaita on kaksitoista. Alle 25 - vuotiaita ehdokkaita on yhteensä 158, näistä 18 - vuotiaita on seitsemän. Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 45,4 vuotta, miesehdokkaiden 46,2 ja naisehdokkaiden 44,3 vuotta. (Ikä on ehdokkaan ikä vaalipäivänä).

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri on julkaistu Oikeusministerion internet-sivulla.

Taulukko 1. Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2011

Ehdokkaat Yht.   KESK KOK SDP VAS VIHR KD RKP PS SKP SSP IP KA KTP STP Piraat-
tip.
Muutos
2011
Vapa-
usp.
Muut 
Yhteensä 2 315 233 232 238 236 228 191 83 238 143 44 69 12 46 47 127 66 60   22
Miehet 1 412 137 128 135   133 110 109   46   159 86 26 46 3 35 34 107 56 44   18
Naiset 903 96   104 103 103 118   82   37   79   57   18   23   9 11   13 20 10 16    4

Lähde: Eduskuntavaalit 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Jaana Asikainen (09) 1734 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (374,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. ehdokasasettelu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2011/01/evaa_2011_01_2011-03-22_tie_001_fi.html