Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.4.2011

Sannfinländarna valets stora vinnare, Samlingspartiet landets största parti i riksdagsvalet 2011

Sannfinländarna blev valets vinnare, medan de övriga riksdagspartiernas väljarstöd minskade jämfört med föregående riksdagsval. Sannfinländarnas väljarstöd ökade med 14,9 procentenheter och partiet fick 19,0 procent av rösterna i hela landet. Detta gjorde att partiet från att ha varit landets minsta riksdagsparti nu blev landets tredje största parti. Sannfinländarnas röster medförde 34 tilläggsmandat i riksdagen. Totalt fick partiet 39 ledamöter och totalt 559 000 röster i hela landet, dvs. över 447 000 röster fler än i riksdagsvalet 2007.

Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet 2011 och 2007

Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet 2011 och 2007

Centern i Finland var valets största förlorare, partiet föll från första till fjärde plats. Centern i Finland fick 15,8 procent av rösterna i hela landet. Jämfört med det föregående riksdagsvalet sjönk väljarstödet med 7,3 procentenheter. Centern i Finland fick 463 000 röster och 35 riksdagsledamöter. Partiets mandat minskade med 16 och rösterna med över 177 000 jämfört med riksdagsvalet 2007.

Samlingspartiet blev det största partiet. Samlingspartiet fick 44 mandat och 20,4 procent av rösterna. Samlingspartiet miste sex mandat och fick 1,9 procentenheter färre röster än i det föregående riksdagsvalet. I hela landet fick Samlingspartiet 598 000 röster, dvs. ungefär 18 000 röster färre än år 2007.

SDP blev landets näst största parti. SDP fick 19,1 procent av rösterna och 42 mandat, dvs. 2,3 procentenheter och tre mandat färre än i riksdagsvalet 2007. SDP fick 561 000 röster, dvs. ungefär 33 000 röster färre än i det föregående riksdagsvalet.

Vänsterförbundet fick 8,1 procent av rösterna i valet och 14 mandat. Jämfört med det föregående riksdagsvalet minskade antalet röster med 0,7 procentenheter och antalet mandat med tre. Gröna förbundet fick 7,2 procent av rösterna och tio mandat. Partiets röstetal minskade med 1,3 procentenheter och antalet mandat med fem. SFP fick 4,3 procent av rösterna i valet, dvs. 0,3 procentenheter färre än i det föregående riksdagsvalet. Partiet behöll sina nio mandat. Kristdemokraterna fick 4,0 procent av rösterna, dvs. 0,9 procentenheter färre än i det föregående riksdagsvalet. KD miste ett mandat och fick nu sex ledamöter i riksdagen. I riksdagsvalet 2011 kom inget nytt parti in i riksdagen.

Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet 2011 och 2007

Parti Riksdags-
valet
2011  
Riksdags-
valet
2007  
Samlingspartiet
SAML
20,4 22,3
Finlands
Socialdemokratiska
Parti
SDP
19,1 21,4
Sannfinnländarna
SAF
19,0 4,1
Centern
i Finland
CENT
15,8 23,1
Vänsterförbundet
VÄNST
8,1 8,8
Gröna
förbundet
GRÖNA
7,2 8,5
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
4,3 4,6
Kristdemokraterna
i Finland
KD
4,0 4,9
Övriga 2,0 2,4

Valdeltagandet aktivare än i det föregående riksdagsvalet

Valdeltagandet bland finska medborgare som bor i Finland var 70,4 procent, dvs. 2,5 procentenheter högre än i riksdagsvalet 2007. Valdeltagandet ökade i alla andra valkretsar förutom i Ålands valkrets. Livligast röstade man i Helsingfors valkrets, där 75,4 procent av de röstberättigade röstade. Livligare än genomsnittet röstade man också i Vasa (73,2 %), Nylands (72,9 %), Birkalands (71,5 %) och Egentliga Finlands (71,2 %) valkretsar.

Antalet röstberättigade uppgick till totalt 4 387 701 personer. Antalet röstberättigade bosatta i Finland uppgick till 4 159 857 och i utlandet till 227 844. Valdeltagandet bland utlandsfinländare var 10,7 procent, vilket är 2,1 procentenheter högre än i det förra riksdagsvalet.

Valdeltagandet bland finska medborgare som är bosatta i Finland i riksdagsvalen 1975–2011

Valdeltagandet bland finska medborgare som är bosatta i Finland i riksdagsvalen 1975–2011

Valdeltagandet i riksdagsvalen 1975–2011 1)

År Finska
medborgare
som är
bosatta
i Finland
%  
Finska
medborgare
som är
bosatta
i utlandet
1975 79,7 7,1
1979 81,2 6,7
1983 81,0 6,7
1987 76,4 5,8
1991 72,1 5,6
1995 71,9 6,1
1999 68,3 6,5
2003 69,7 8,8
2007 67,9 8,6
2011 70,4 10,7
1) Rösträtten hade i år 1975 utvidgats genom att rösträtt även givits finska medborgare som inte var mantalsskrivna i Finland.

Källa: Riksdagsvalet 2011, preliminär data, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Jaana Asikainen (09) 1734 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (494,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-18_tie_001_sv.html