Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2019

Av de invalda i riksdagsvalet 2019 är 41,5 procent nya ledamöter

Av de invalda ledamöterna i riksdagsvalet år 2019 var 47,0 procent kvinnor, vilket är 5,0 procentenheter fler än andelen kandidater i valet. Andelen kvinnor av de invalda var större än i något annat riksdagsval före det. Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna och de invalda i riksdagsvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna och de invalda i riksdagsvalet 2019.

Andelen män och kvinnor bland de invalda riksdagsledamot i riksdagsvalet 1945–2019 (%)

Andelen män och kvinnor bland de invalda riksdagsledamot i riksdagsvalet 1945–2019 (%)

Av de partier som fått in kandidater i riksdagen är andelen kvinnor störst hos Gröna förbundet (85,0 %) och minst hos Sannfinländarna (30,8 %). Genomsnittsåldern för alla invalda i riksdagsvalet 2019 var 46,6 år. Genomsnittsåldern för de invalda männen var 48,8 år och för de invalda kvinnorna 44,1 år. Genomsnittsåldern för de invalda var lägst hos De Grönas ledamöter (42,0 år) och högst hos Kristdemokraterna (56,6 år).

Andelen män och kvinnor av invalda riksdagsledamot efter parti och ålder i riksdagsvalen 2019, riksdagspartier (%)

Andelen män och kvinnor av invalda riksdagsledamot efter parti och ålder i riksdagsvalen 2019, riksdagspartier (%)

Av de nya riksdagsledamöterna är 85,5 procent fullmäktigeledamöter, 58,5 procent av de invalda är nuvarande riksdagsledamöter som förnyat sitt mandat. Av de invalda är 92,5 procent finsk- eller samiskspråkiga och 7,0 procent svenskspråkiga. Största delen (96,5 %) av de invalda var sysselsatta. Medianen för de invaldas disponibla inkomster var över 55 000 euro, över 26 000 euro mer än för alla kandidater.

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer för kandidaterna (efter parti) och invalda i riksdagsvalet 2019

  Nuvarande
Riksdags- ledamot (%)
Kommun fullmäktige ledamot. (%) Ålder i gsnit. Finsk- och samisk- språk. (%) Svensk- språk. (%) Annat språk (%) Syssels. (%) Arbetslösa (%) Utanför arbets- kraft. (%) Inkomster i gsnit.
Kandidater totalt 6,7 40,1 46,9 91,2 6,0 2,3 72,9 8,9 18,2 29 111
CENT 17,1 58,8 45,7 95,4 1,9 2,8 90,3 1,9 7,9 39 345
SAF 8,0 62,4 48,1 98,1 0,9 0,5 83,6 6,1 10,3 30 257
SAML 17,1 72,5 45,4 97,2 1,4 1,4 91,5 0,9 7,6 47 476
SDP 13,4 71,8 45,6 93,5 2,8 3,7 88,9 4,2 6,9 35 888
GRÖNA 5,1 60,6 41,3 94,0 2,3 3,7 86,1 5,6 8,3 30 406
VÄNST 4,6 51,4 44,3 93,5 2,8 3,7 77,8 13,0 9,3 27 866
SFP 7,1 46,9 44,0 7,1 91,8 1,0 83,7 1,0 15,3 36 956
KD 2,6 38,4 51,3 94,7 3,7 1,1 78,4 7,4 14,2 31 119
NYT 0,9 8,3 47,1 93,6 4,6 0,9 72,5 10,1 17,4 29 650
Övriga 1,5 6,6 49,1 93,7 2,6 2,4 48,1 16,0 35,9 20 012
Invalda 58,5 85,5 46,6 92,5 7,0 0,5 96,5 1,5 2,0 55 401

Källa: Riksdagsvalet 2019, bakgrundsanalys av de invalda. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (759,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Kandidaterna och de invalda 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2019/02/evaa_2019_02_2019-04-29_tie_001_sv.html