Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bakgrundsfaktorer för röstberättigade i riksdagsvalet 2019

Röstberättigade/
hela landet
Röstningsområden
om vilka alla
röstningsuppgifter
Ålder i snitt 51,0 50,6
Kön,
män (%)
48,6 48,7
inkomster,
median (e)
21 491 21 173
utbildning:
grundnivå (%)
23,9 23,7
utbildning:
mellannivå (%)
43,4 44,6
utbildning:
lägsta
högre
nivå (%)
10,0 10,1
utbildning:
lägre
högre
nivå (%)
11,7 11,8
utbildning:
högre
högskole-
nivå,
forsk. (%)
10,7 9,5
sysselsatta (%) 52,4 51,9
arbetslösa (%) 6,2 6,5
studerande (%) 6,5 7,0
pensionärer (%) 31,5 31,3
Övriga ej arb. (%) 3,1 3,0
finskspråkiga (%) 92,2 93,9
svenskspråkiga (%) 5,2 4,1
övriga språk (%) 2,5 2,0
CENT,
väljarstöd (%)
13,8 15,2
SAF,
väljarstöd (%)
17,5 18,3
SAML,
väljarstöd (%)
17,0 15,6
SDP,
väljarstöd (%)
17,8 18,5
GRÖNA,
väljarstöd (%)
11,5 10,5
VÄNST,
väljarstöd (%)
8,2 8,3
SFP,
väljarstöd (%)
4,5 4,0
KD,
väljarstöd (%)
3,9 3,8
SIN,
väljarstöd (%)
0,9 1,0
Övriga,
väljarstöd (%)
4,5 4,4

Källa: Riksdagsvalet 2019, översikt över valdeltagandet i riksdagsvalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Bakgrundsanalys av väljare 2019, Tabellbilaga 2. Bakgrundsfaktorer för röstberättigade i riksdagsvalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2019/03/evaa_2019_03_2019-05-24_tau_002_sv.html