Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2019

Över hälften av väljarna förhandsröstade

Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i riksdagsvalet 2019. Valdeltagandet bland finska medborgare som bor i Finland var 72,1, dvs. 2,0 procentenheter högre än i föregående riksdagsval. Över hälften av väljare (50,7 %) röstade på förhand. Detaljerade uppgifter om de effekter som bakgrundsfaktorerna på individnivå har på valdeltagandet finns i översikten: Röstande i riksdagsvalet 2019.

Ett elektroniskt röstningsregister användes i 141 kommuner, varav uppgifter om alla röstningsområden erhölls från 88 kommuner. Totalt erhölls uppgifter om 658 röstningsområden i Fastlandsfinland. Dessa röstningsområden täckte 41,9 procent av de röstberättigade i riksdagsvalet 2019.

Valdeltagande och förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) i riksdagsvalen 1983–2019

Valdeltagande och förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) i riksdagsvalen 1983–2019

Något över hälften (50,7 %) av dem som röstade i valet röstade på förhand, av de röstberättigade var andelen som röstade på förhand för sin del 36,6 procent. I grupperna efter huvudsaklig verksamhet var förhandsröstningen vanligast bland pensionärer, hälften av gruppen (50,0 %) röstade på förhand i valet.

Andel förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i riksdagsvalet 2019, %

Andel förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i riksdagsvalet 2019, %

De aktivaste förhandsröstande var 75-åringarna (57,4 % av de röstberättigade), relativt sett minst förhandsröstande fanns det i gruppen med 18-åringar (20,4 % av de röstberättigade).

I de röstningsområden för vilka man också fick uppgifter om röstningen på valdagen var valdeltagandet högst bland 71-åriga röstberättigade, av dem röstade 82,5 procent. I hela landet röstade kvinnorna aktivare än männen, skillnaden i valdeltagandet bland kvinnor och män var 2,9 procentenheter. Kvinnorna röstade mera aktivt på förhand ända till åldersgruppen 76-åringar. På motsvarande sätt var valdeltagandet som beaktar rösterna på valdagen större bland kvinnor ända till åldersgruppen 69-åringar.

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden (finska medborgare bosatta i Finland) efter kön och ålder i riksdagsvalet 2019, %

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden (finska medborgare bosatta i Finland) efter kön och ålder i riksdagsvalet 2019, %

Källa: Riksdagsvalet 2019, översikt över valdeltagandet i riksdagsvalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (623,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Bakgrundsanalys av väljare 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2019/03/evaa_2019_03_2019-05-24_tie_001_sv.html