Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2008-2011

Asiaryhmä 2011 2010 2009 2008
YHTEENSÄ  21 850  22 855  21 495  22 371
1 VALTIO-OIKEUS JA YLEISHALLINTO 1 887 2 020 1 762 1 638
11 Valtio-oikeus 78 162 180 146
12 Yleishallinto-oikeus 632 676 667 699
13 Opetus- ja sivistystoimi 483 448 418 428
14 Valtion virkamiehet 29 27 43 26
15 Työvoima-asiat 104 58 85 73
16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 561 649 369 266
2 ITSEHALLINTO 965 1 226 991 997
22 Kunnallisasiat 919 1 155 928 914
23 Kirkollisasiat 46 71 63 83
24 Saamelaisasiat .. .. .. ..
3 ULKOMAALAISASIAT 2 887 2 671 1 886 1 656
31 Ulkomaalaisasiat 2 887 2 671 1 886 1 656
    - joista oleskeluluvat perheiden yhdistämisen
      perusteella
544 468 385 523
    - joista muut oleskeluluvat 673 613 439 413
    - joista turvapaikka-asiat 827 416 176 282
    - joista turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely 532 945 663 219
4 RAKENTAMINEN 1 350 1 530 1 629 1 884
41 Maankäyttö- ja rakennusasiat 1 287 1 438 1 540 1 797
42 Tieasiat 38 73 66 53
43 Kiinteistöasiat 25 19 23 34
5 YMPÄRISTÖ 1 063 1 200 1 306 1 234
51 Ympäristönsuojelu 650 678 758 717
52 Vesitalous 210 234 205 253
53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat 20 43 78 40
54 Luonnonsuojelu 164 232 243 207
55 Ulkoilu ja leirintä 7 2 1 6
56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat 12 11 21 11
6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 5 922 6 636 7 134 7 059
61 Sosiaaliasiat 3 132 3 815 4 307 4 098
    - joista toimeentulotuen myöntäminen 821 951 992 1 004
    - joista vammaispalvelu 447 487 454 430
    - joista huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 735 743 691 328
    - joista kiireellinen sijoitus ja sen jatkaminen 280 516 1 041 679
62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito 2 761 2 787 2 772 2 931
    - joista hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa 2 641 2 664 2 699 2 824
7 TALOUDELLINEN TOIMINTA MUKAANLUKIEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄASIAT 3 624 3 219 3 090 3 017
71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 20 21 26 20
72 Elinkeinoasiat 90 111 136 107
73 Maa- ja metsätalous 47 47 42 49
74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet 9 17 22 21
75 Liikenne ja viestintä 3 458 3 023 2 864 2 820
    - joista ajokortti, ajo-oikeus ja ammattiajolupa 567 561 540 635
    - joista televisiomaksut 797 827 948 745
    - joista pysäköintivirhemaksut 928 730 738 800
    - joista ajoneuvojen siirtämistä koskeva maksu 833 552 255 288
8 VEROT 4 124 4 294 3 658 4 840
81 Tulo- ja varallisuusvero 1 712 1 822 1 994 2 421
    - joista henkilökohtaisen tulon verotus 1 117 1 216 1 354 1 639
82 Arvonlisävero 335 435 694 509
83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 1 652 1 545 443 1 244
    - joista autoverovalitukset 1 474 1 497 398 1 171
84 Valmisteverot ja tulliasiat 117 176 111 131
85 Muut verot ja verotusmenettely 308 316 416 535
9 MUUT ASIAT 28 59 39 46
99 Muut asiat 28 59 39 46

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hallinto-oikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1298. 2011, Liitetaulukko 1. Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2008-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/haloikr/2011/haloikr_2011_2012-09-28_tau_001_fi.html