Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009-2012

Asiaryhmä 2012 2011 2010 2009
YHTEENSÄ 20 586  21 850  22 855  21 495
1 VALTIO-OIKEUS JA YLEISHALLINTO 1 736 1 887 2 020 1 762
11 Valtio-oikeus 84 78 162 180
12 Yleishallinto-oikeus 544 632 676 667
13 Opetus- ja sivistystoimi 406 483 448 418
14 Valtion virkamiehet 45 29 27 43
15 Työvoima-asiat 151 104 58 85
16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 506 561 649 369
2 ITSEHALLINTO 903 965 1 226 991
22 Kunnallisasiat 837 919 1 155 928
23 Kirkollisasiat 66 46 71 63
24 Saamelaisasiat - - - -
3 ULKOMAALAISASIAT 2 727 2 887 2 671 1 886
31 Ulkomaalaisasiat 2 727 2 887 2 671 1 886
    - joista oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella 741 544 468 385
    - joista muut oleskeluluvat 624 673 613 439
    - joista turvapaikka-asiat 588 827 416 176
    - joista turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely 444 532 945 663
4 RAKENTAMINEN 1 406 1 350 1 530 1 629
41 Maankäyttö- ja rakennusasiat 1 339 1 287 1 438 1 540
42 Tieasiat 42 38 73 66
43 Kiinteistöasiat 25 25 19 23
5 YMPÄRISTÖ 1 180 1 063 1 200 1 306
51 Ympäristönsuojelu 673 650 678 758
52 Vesitalous 290 210 234 205
53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat 20 20 43 78
54 Luonnonsuojelu 178 164 232 243
55 Ulkoilu ja leirintä 9 7 2 1
56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat 10 12 11 21
6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 5 998 5 922 6 636 7 134
61 Sosiaaliasiat 3 376 3 132 3 815 4 307
    - joista toimeentulotuen myöntäminen 927 821 951 992
    - joista vammaispalvelu 490 447 487 454
    - joista huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 676 735 743 691
    - joista kiireellinen sijoitus ja sen jatkaminen 274 280 516 1 041
62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito 2 589 2 761 2 787 2 772
    - joista hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa 2 464 2 641 2 664 2 699
63 Lääkeasiat ja apteekkilaitos 33 29 34 55
7 TALOUDELLINEN TOIMINTA MUKAANLUKIEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄASIAT 2 985 3 624 3 219 3 090
71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 31 20 21 26
72 Elinkeinoasiat 118 90 111 136
73 Maa- ja metsätalous 48 47 47 42
74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet 13 9 17 22
75 Liikenne ja viestintä 2 775 3 458 3 023 2 864
    - joista ajokortti, ajo-oikeus ja ammattiajolupa 535 567 561 540
    - joista televisiomaksut 617 797 827 948
    - joista pysäköintivirhemaksut 685 928 730 738
    - joista ajoneuvojen siirtämistä koskeva maksu 656 833 552 255
8 VEROT 3 607 4 124 4 294 3 658
81 Tulo- ja varallisuusvero 1 629 1 712 1 822 1 994
    - joista henkilökohtaisen tulon verotus 1 041 1 117 1 216 1 354
82 Arvonlisävero 441 335 435 694
83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 994 1 652 1 545 443
    - joista autoverovalitukset 658 1 474 1 497 398
84 Valmisteverot ja tulliasiat 95 117 176 111
85 Muut verot ja verotusmenettely 448 308 316 416
9 MUUT ASIAT 44 28 59 39
99 Muut asiat 44 28 59 39

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hallinto-oikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1298. 2012, Liitetaulukko 1. Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009-2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/haloikr/2012/haloikr_2012_2013-09-23_tau_001_fi.html