Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp 2009–2012

Ärendegrupp 2012 2011 2010 2009
TOTALT 20 586  21 850  22 855  21 495
1 STATSRÄTT OCH ALLMÄN FÖRVALTNING 1 736 1 887 2 020 1 762
11 Statsrätt 84 78 162 180
12 Allmän förvaltning 544 632 676 667
13 Undervisnings- och bildningsväsendet 406 483 448 418
14 Statstjänstemän 45 29 27 43
15 Arbetskraftsärenden 151 104 58 85
16 Säkerhet, allmän ordning och vissa tillstånd 506 561 649 369
2 SJÄLVSTYRELSE 903 965 1 226 991
22 Kommunala ärenden 837 919 1 155 928
23 Kyrkliga ärenden 66 46 71 63
24 Sameärenden - - - -
3 UTLÄNNINGSÄRENDEN 2 727 2 887 2 671 1 886
31 Utlänningsärenden 2 727 2 887 2 671 1 886
     - varav uppehållstillstånd för att återförena familjen 741 544 468 385
     - varav övriga uppehållstillstånd 624 673 613 439
     - varav asylärenden 588 827 416 176
     - varav asylärenden / påskyndat förfarande 444 532 945 663
4 BYGGANDE 1 406 1 350 1 530 1 629
41 Markanvändnings- och byggmål 1 339 1 287 1 438 1 540
42 Vägärenden 42 38 73 66
43 Fastighetsärenden 25 25 19 23
5 MILJÖÄRENDEN 1 180 1 063 1 200 1 306
51 Miljöskyddsärenden 673 650 678 758
52 Vattenhushållning 290 210 234 205
53 Ärenden som gäller gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och vattenlagen 20 20 43 78
54 Naturvård 178 164 232 243
55 Friluftsärenden och camping 9 7 2 1
56 Bostadsproduktion och bostadsärenden 10 12 11 21
6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 5 998 5 922 6 636 7 134
61 Sociala ärenden 3 376 3 132 3 815 4 307
     - varav beviljande av utkomststöd 927 821 951 992
     - varav handikappservice 490 447 487 454
     - varav omhändertagande och placering i vård utom hemmet 676 735 743 691
     - varav brådskande placering och förlängning av sådan placering 274 280 516 1 041
62 Hälso- och sjukvård 2 589 2 761 2 787 2 772
     - varav intagning för vård i mentalvårdsärende 2 464 2 641 2 664 2 699
63 Läkemedelsärenden och apoteksväsendet 33 29 34 55
7 EKONOMISK VERKSAMHET INKLUSIVE TRAFIK OCH KOMMUNIKATION 2 985 3 624 3 219 3 090
71 Juridiska personer och industriella rättigheter 31 20 21 26
72 Näringsidkande 118 90 111 136
73 Jord- och skogsbruksärenden 48 47 47 42
74 Stödåtgärder inom ramen för EU:s strukturfonder 13 9 17 22
75 Trafik och kommunikation 2 775 3 458 3 023 2 864
     - varav körkort, körrätt och yrkeskörtillstånd 535 567 561 540
     - varav televisionsavgift 617 797 827 948
     - varav parkeringsbot 685 928 730 738
     - varav avgift för flyttning av fordon 656 833 552 255
8 SKATTER 3 607 4 124 4 294 3 658
81 Skatteärenden 1 629 1 712 1 822 1 994
      - varav beskattning av personlig inkomst 1 041 1 117 1 216 1 354
82 Mervärdesskatt 441 335 435 694
83 Skatter och avgifter som gäller fordon 994 1 652 1 545 443
     - varav bilskattebesvär 658 1 474 1 497 398
84 Acciser och tullärenden 95 117 176 111
85 Övriga skatter och beskattningsförfarandet 448 308 316 416
9 ÖVRIGA ÄRENDEN 44 28 59 39
99 Övriga ärenden 44 28 59 39

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förvaltningsdomstolars avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1301. 2012, Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp 2009–2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/haloikr/2012/haloikr_2012_2013-09-23_tau_001_sv.html