Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tilastokeskus on lopettanut henkilöstörahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut henkilöstörahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2009 lopusta alkaen. Henkilöstörahastojen tilinpäätöstietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee osittain vastaavia tietoja myös jatkossa osoitteessa http://www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/018_osallistumisjarjestelmat/03_henkilostorahastot/index.jsp.


Päivitetty 30.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/hrah_2009-12-30_uut_001.html