Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.10.2005

Redan över 70 procent av företagen har bredband

På våren 2005 hade 73 procent av företagen med minst fem anställda bredbandsanslutning, andelen året innan var 63 procent. Bredband har blivit snabbt allmännare i företag av alla storlekar. Sedan år 2002 har antalet bredbandsanslutningar ökat i alla företag med 34 procentenheter och med 37 procentenheter i små företag med 5-9 anställda. De färskaste uppgifterna har samlats in med en enkät våren 2005.

Bredband i företag 2002-2005, andel i företag av olika storleksklass

Av företagen hade 65 procent webbsidor. Antalet företag med webbsidor ökade med 3 procentenheter från året innan. Stora företag hade klart oftare webbsidor än små företag. Av små företag med 5-9 anställda hade drygt hälften webbsidor, av företag med 10-19 anställda hade redan 65 procent, av företag med 20-49 anställda 82 procent och av företag med minst 50 anställda hade fler än nio av tio företag webbsidor.

År 2004 bedrev 16 procent av företag med minst fem anställda handel på internet och siffran var 24 procent för företag med webbsidor. Värdet av internethandeln var år 2004 omkring 11 miljarder euro. Av värdet på internetförsäljningen uppstod största delen av handeln mellan företag. Försäljningen direkt till konsumenterna täckte under 9 procent av värdet på hela internetförsäljningen.

Källa: Internet och elektronisk handel i företag 2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Figurer

Senast uppdaterad 12.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2005/icte_2005_2005-10-12_tie_001_sv.html