Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2006

Mer* än 80 procent av företagen har redan bredband

Korrigering till offentliggörandet om internet och elektronisk handel som publicerades 10.10.2006. Rubriken, texten och figuren i offentliggörandet har korrigerats. Korrigeringarna är märkta med asterisker.

På våren 2006 hade 83 ** procent av företagen med minst fem anställda bredbandsanslutning, andelen året innan var 73 procent. Bredband har blivit ännu vanligare i företag av alla storlekar. Sedan år 2002 har antalet bredbandsanslutnigar ökat med 44** procentenheter. Nästan 90** procent av alla företag med minst tio anställda har redan bredband, bara i små företag med 5-9 anställda har något färre än det bredband. De färskaste uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2006.

Bredbandshastigheterna i företagen är i allmänhet redan rätt så stora. 51 procent av företagen med bredband hade anslutningar på minst 2 Mbit/s och 15 procent anslutningar på minst 8 Mbit/s.

Bredband i företag 2002-2006, andel i företag av olika storleksklass

Som bredband har räknats alla anslutningar med minst 256kbit/s.

67 procent av företagen hade webbsidor. Antalet företag som hade webbsidor ökade med 2 procentenheter från året innan. Av små företag med 5-9 anställda hade drygt hälften webbsidor, av företag med minst 50 anställda hade fler än nio av tio företag webbsidor.

* Siffran har korrigerats 16.11.2006. Den tidigare uppgiften var: Nästan 80 procent av företagen har redan bredband.

** Siffrorna har korrigerats 16.11.2006. De tidigare uppgifterna var: På våren 2006 hade 77 procent av företagen med minst fem anställda bredbandsanslutning, andelen året innan var 73 procent. Bredband har blivit ännu vanligare i företag av alla storlekar. Sedan år 2002 har antalet bredbandsanslutnigar ökat med 38 procentenheter. Över 80 procent av alla företag med minst tio anställda har redan bredband,

Källa: Internet och elektronisk handel i företag 2006. Statistikcentralen. (Utkommer den 14 november)

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Figurer

Senast uppdaterad 17.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2006/icte_2006_2006-10-10_tie_001_sv.html