Taulukko 3. Automatisoidun tiedonvaihdon käyttötarkoitukset keväällä 2009, osuus automatisoitua tiedonvaihtoa käyttävistä yrityksistä, TOL 2008

  Tilausten
lähettäminen
tavaran-
toimittajille
Sähköisten
laskujen
vastaanotto
Tilausten
vastaan-
otto
asiakkailta
Sähköisten
laskujen
lähettäminen
Tuote-
informaation
lähettäminen
tai
vastaanotto
Kuljetus-
asiakirjojen
lähettäminen
tai
vastaanotto
Maksu-
tietojen
lähettäminen
rahoitus-
laitoksille
Tietojen
lähettäminen
tai vastaan-
ottaminen
viranomaisilta
% % % % % % % %
Toimiala
Teollisuus 25 37 28 38 23 31 63 64
Rakentaminen 48 42 25 40 42 5 60 74
Tukkukauppa 47 41 35 50 35 39 62 51
Vähittäiskauppa 82 24 10 15 56 27 66 43
Kuljetus ja varastointi 15 27 30 27 29 55 57 57
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 57 52 24 28 26 11 63 50
Informaatio ja viestintä 27 67 22 62 20 15 66 72
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6 64 6 49 15 8 68 72
Hallinto- ja tukipalvelut 15 43 18 51 16 4 52 65
Henkilöstön määrä
5-9 43 38 21 33 36 24 54 50
10-19 41 30 17 29 30 19 66 66
20-49 30 38 21 45 29 23 64 67
50-99 30 57 33 54 19 27 66 67
100+ 35 68 38 63 32 37 81 69
10+ 35 42 24 43 29 24 68 67
Kaikki yritykset 38 40 23 39 32 24 62 60

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 17.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2009, Taulukko 3. Automatisoidun tiedonvaihdon käyttötarkoitukset keväällä 2009, osuus automatisoitua tiedonvaihtoa käyttävistä yrityksistä, TOL 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2009/icte_2009_2009-12-17_tau_003_fi.html