Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2009

Av företagen har 76 procent en webbplats

Våren 2009 hade 76 procent av företagen en webbplats på internet. Av de största företagen, dvs. företag som sysselsätter minst 100 personer, hade 97 procent webbsidor, men i små företag som sysselsätter 5–9 personer var motsvarande andel bara 69 procent. När man ser till näringsgrenar var webbplatser mest vanliga inom informations- och kommunikationsverksamhet (99 %) ja minst vanliga inom transport och magasinering (51 %) samt inom byggverksamhet (58 %). Webbplatsernas antal har fortsatt att öka i företag av alla storlekar. Fr.o.m. år 2000 har webbplatserna ökat med 29 procentenheter. Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2009 och de gäller företag som sysselsätter minst fem personer.

Också bredbandsanslutningarna har ökat ytterligare och 91 procent av företagen hade bredband. Av alla företag hade 19 procent bredbandsanslutningar på minst 10 Mbit/s och 80 procent bredbandanslutningar på minst 2 Mbit/s. Anslutningar på minst 10 Mbit/s är klart vanligare i stora än i små företag. Bland de största företagen var andelen 61 procent, medan motsvarande andel bland de minsta företagen var bara 11 procent. Också när man ser till näringsgren varierar tillgången på snabba anslutningar betydligt. Det var klart vanligare med snabba anslutningar inom informations- och kommunikationsverksamhet (58 %) och mindre vanligt inom byggverksamhet samt transport och magasinering (10 %).

Hemsidor i företag 2000-2009, andel av alla företag med minst fem anställda

Hemsidor i företag 2000-2009, andel av alla företag med minst fem anställda

Källa: Användnig av datateknik i företag 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2009/icte_2009_2009-12-17_tie_001_sv.html