Liitetaulukko 5. Sähköinen lasku keväällä 2011, osuus kaikista luokan yrityksistä

  Sähköisen laskun vastaanotto Sähköisen laskun lähettäminen
Yhteensä 1) Kehittynyt lasku Muu, esim.
sähkö-
posti-
lasku
Yhteensä 2) Kehittynyt lasku Muu, esim.
sähkö-
posti-
lasku
Yhteensä Verkko-
lasku
EDI-lasku Yhteensä Verkko-
lasku
EDI-lasku
Toimiala % % % % % % % % % %
Teollisuus 77 45 44 14 65 69 52 46 19 39
Rakentaminen 75 46 45 16 58 57 42 41 9 30
Tukkukauppa 85 41 38 14 77 77 60 52 23 48
Vähittäiskauppa 75 42 39 12 61 45 32 31 7 27
Kuljetus ja varastointi 78 47 47 7 60 66 50 48 6 43
Majoitus- ja
ravitsemistoiminta
76 40 38 14 60 47 28 28 2 26
Informaatio ja viestintä 94 70 69 20 83 74 59 59 15 52
Ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta
92 62 61 17 73 77 61 58 15 43
Hallinto- ja tukipalvelut 74 48 46 13 64 63 50 50 10 34
Henkilöstön määrä
10-19 76 41 40 9 64 58 41 40 9 36
20-49 81 49 46 16 67 68 52 47 14 41
50-99 84 57 55 19 70 73 60 55 19 41
100+ 91 75 72 34 67 80 72 67 32 36
Kaikki yritykset 79 48 46 14 66 64 49 46 13 38
1) Vastaanottanut vähintään yhdellä sähköisen laskun muodoista.
2) Lähettänyt vähintään yhdellä sähköisen laskun muodoista.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2011, Liitetaulukko 5. Sähköinen lasku keväällä 2011, osuus kaikista luokan yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2011/icte_2011_2011-11-24_tau_005_fi.html