Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2011

Program med öppen källkod används i 79 procent av företagen

Program med öppen källkod används mycket allmänt i företag med minst tio anställda. I 79 procent av företagen används åtminstone någon programvara med öppen källkod. Uppgifterna har samlats in med Statistikcentralens enkätundersökning våren 2011 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.

Användning av program med öppen källkod 2011, andel av företagen med minst tio anställda

Användning av program med öppen källkod 2011, andel av företagen med minst tio anställda

Det vanligaste programmet med öppen källkod som används i företagen är en webbläsare (67 %). Webbläsare med öppen källkod används något mindre i stora företag med minst 100 anställda (56 %) än i företag i de mindre storleksklasserna (66–69 %). Sett till näringsgren används webbläsare med öppen källkod klart mest inom informations- och kommunikationsverksamhet (85 %).

Kontorsprogram med öppen källkod används i 43 procent av företagen. I den minsta storleksklassen används ett sådant program i 49 procent av företagen och i den största storleksklassen i 23 procent.

Också operativsystem med öppen källkod är tämligen vanliga och används i 28 procent av företagen. Det är vanligare med sådana operativsystem i stora företag med minst 100 anställda (41 %) än i företag i de mindre storleksklasserna, där sådana används i 26–30 procent av företagen. Sett till näringsgren används operativsystem med öppen källkod klart mest inom informations- och kommunikationsverksamhet (58 %).

Internetförsäljning bedrevs av 16 procent av företagen. Värdet i euro av internetförsäljningen steg med 2 miljarder från året innan till 17 miljarder euro, och som andel av företagens omsättning steg det med 0,3 procentenheter till 6,4 procent. Största delen, 81 procent, av internetförsäljningen kom från handel mellan företag.

Av de företag som säljer på internet sålde 70 procent varor, 41 procent tjänster och 16 procent elektroniska produkter. Av dessa företag angav nästan alla, 96 procent, att de sålt till Finland, 25 procent till övriga EU-länder och 41 procent till andra länder.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2011/icte_2011_2011-11-24_tie_001_sv.html