Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2013

Sociala medier används flitigt i företagen

Av företagen använder 38 procent sociala medier. Oftast används sociala nätverk, dvs. 34 procent av företagen. Medier som används för delning av multimedia använder 14 procent, bloggar eller mikrobloggar använder 8 procent av företagen. Företagen använder sociala medier oftast för utveck-ling av företagets image eller marknadsföring av produkter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Användning av sociala medier våren 2013, andel av företagen med minst tio anställda.

Användning av sociala medier våren 2013, andel av företagen med minst tio anställda.

Sett efter näringsgren är användningen av sociala medier vanligast inom när-ingsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet, bland 80 procent av företagen, och ovanligast inom byggverksamhet samt transport och ma-gasinering, bland 21 procent av företagen. Av de minsta företagen som sys-selsätter 10–19 personer använder 34 procent och av de största företagen som sysselsätter fler än 100 personer använder 57 procent sociala medier.

När det gäller olika typer av sociala medier använder företagen oftast sociala nätverkstjänster, dvs. 34 procent av företagen. Medier som används för del-ning av multimedia använde 14 procent, bloggar eller mikrobloggar 8 procent och wiki-baserade verktyg för informationsdelning 6 procent av företagen.

Företagen använde sociala medier oftast för utveckling av företagets image eller marknadsföring av produkter. Av de företag som använder sociala me-dier meddelade 83 procent att de använder dem för detta ändamål. Det var också mycket vanligt att man mottog kundernas åsikter, bedömningar och frågor i sociala medier. Detta gjorde 56 procent av dessa företag. Företagen verkar använda sociala medier på ett mycket mångsidigt sätt eftersom mer än en tredjedel av de företag som använder sociala medier utnyttjade denna möjlighet också vid rekrytering, samarbete med affärspartners eller andra organisationer, för att involvera kunder, för utveckling eller innovation av produkter eller för delning av åsikter eller information inom företaget.

En tredjedel av de företag som använder sociala medier hade officiella rikt-linjer för användningen. Att det fanns riktlinjer var vanligast inom detalj-handeln, dvs. hos 47 procent av de företag som använder sociala medier.

Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2013 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Heidi Pirkola 09 1734 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2013/icte_2013_2013-11-26_tie_001_sv.html