Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2014

Hälften av företagen använder molntjänster

Av företagen använder 51 procent avgiftsbelagda molntjänster. Vanligast är att företagen använder e-post som molntjänst, 33 procent av företagen, samt för lagring av filer, 27 procent av företagen. Det vanligaste hindret för användning av molntjänster är brist på information eller sakkunskap. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Användning av molntjänster, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Användning av molntjänster, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Sett till näringsgren är molntjänster vanligast inom informations- och kommunikationsverksamhet, 81 procent av företagen, och minst vanlig inom detaljhandel, 33 procent av företagen. Av de minsta företagen som sysselsätter 10–19 personer använder 45 procent och av de största företagen som sysselsätter fler än 100 personer använder 63 procent molntjänster.

Av alla företag använde 40 procent ett offentligt moln, där flera kunder använder samma servrar. Ett privat moln, där servern bara används av den som köpt tjänsten, använde 14 procent av företagen.

När det gäller molntjänster var det vanligast att företagen använde e-post (33 %) och lagring av filer (27 %). Relativt vanliga var också bokföringsprogram (20 %), kontorsprogram (20 %), underhåll av företagens databaser (19 %) och kundhantering (15 %) som användningsändamål. Databehandlingskapacitet för att köra program som molntjänst använde bara 7 procent av företagen.

Företag som inte använder molntjänster ansåg oftast att för lite information eller sakkunskap om molntjänster hindrade användningen (42 %). Relativt många ansåg att osäkerhetsfaktorer var ett hinder för användningen, eftersom 28 procent av företagen uppgav att informationssäkerhetsrisker och osäkerhet om var uppgifterna finns var ett hinder och 23 procent att osäkerhet kring juridiska frågor var ett hinder. Också kostnaderna för molntjänsterna är ett hinder för ganska många företag, 26 procent av företagen ansåg att höga kostnader var ett hinder.

Hinder för användning av molntjänster¹

Hinder för användning av molntjänster¹
1) Andel av företag som inte använder molntjänster

Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2014 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_tie_001_sv.html