5. Liiketoiminnan sähköistyminen

Liiketoiminnan sähköistymiseksi kutsutaan tässä yhteydessä sellaisten ohjelmistojen käyttöä, joilla pyritään automatisoimaan tiettyjä sisäisiä tai ulkoisia toimintoja.

ERP-ohjelmisto oli 37 prosentilla yrityksistä. Erot yritysten suuruuden mukaan ovat luonnollisesti suuria, vaihdellen pienimpien tarkasteltujen yritysten 23 prosentista suurimpien yritysten 80 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna yleisimmin ERP-ohjelmisto oli käytössä tukkukaupan (62%) ja teollisuuden toimialoilla (60%).

Toiminnanohjausjärjestelmien yleisyys yrityksissä on lisääntynyt selvästi vuosittain viime vuoteen asti, mutta näyttää nyt tasaantuneen.

Kuvio 18. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2015¹

Kuvio 18. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2015¹
1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Asiakastiedon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto (ns. CRM) oli käytössä 39 prosentilla yrityksistä. Suuruusluokittain CRM-ohjelmiston yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 31 prosentista suurimpien 68 prosenttiin. Toimialoittain CRM-ohjelmisto on selvästi yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla (76%), tukkukaupassa (64%) ja ammatillisen, tieteelisen ja teknisen toiminnan toimialoilla (53%).

Kuvio 19. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹

Kuvio 19. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2015, 5. Liiketoiminnan sähköistyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2015/icte_2015_2015-11-26_kat_005_fi.html