Liitetaulukko 4. Sähköinen kauppa alueittain vuonna 2014 1)

Toimiala Internetkaupalla saadut tilaukset EDIn kautta saadut tilaukset
Suomi, % Muu EU, % Muut maat, % Suomi, % Muu EU, % Muut maat, %
Teollisuus 93 26 18 94 34 19
Rakentaminen 100 46 19 92 .. ..
Tukkukauppa 98 27 6 94 19 7
Vähittäiskauppa 98 25 7 90 .. ..
Kuljetus ja varastointi 99 17 9 86 43 8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 100 48 44 .. 2) .. ..
Informaatio ja viestintä 96 53 35 88 .. ..
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 83 24 12 .. .. ..
Hallinto- ja tukipalvelut 93 37 24 96 42 40
Henkilöstön määrä
10-19 95 27 12 100 9 ..
20-49 98 33 18 90 34 18
50-99 95 36 23 90 16 10
100+ 95 39 24 94 43 22
Kaikki yritykset 96 32 17 93 29 15
1) Osuus yrityksistä, joilla oli Internet- tai EDI-myyntiä vuonna 2014.
2) ..=Tieto ei ole julkaistavissa

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2015, Liitetaulukko 4. Sähköinen kauppa alueittain vuonna 2014 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2015/icte_2015_2015-11-26_tau_004_fi.html