Liitetaulukko 5. Yritysten käyttämät Big datan lähteet 1)

Toimiala Yrityksen omat älylaitteet tai sensorit Sijaintitiedot kannettavista laitteista Sosiaalisen median tuottama data Muut Big datan lähteet
Teollisuus 10 4 3 4
Rakentaminen 8 14 1 4
Tukkukauppa 5 3 6 4
Vähittäiskauppa 5 3 6 3
Kuljetus ja varastointi 7 9 2 1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5 6 11 6
Informaatio ja viestintä 14 15 18 19
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6 4 7 10
Hallinto- ja tukipalvelut 9 11 8 7
Henkilöstön määrä
10-19 6 8 4 3
20-49 7 5 5 5
50-99 14 10 8 9
100+ 18 9 12 16
Kaikki yritykset 8 7 6 5
1) Osuus yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2016, Liitetaulukko 5. Yritysten käyttämät Big datan lähteet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2016/icte_2016_2016-11-30_tau_005_fi.html