Liitetaulukko 1. Yritysten käyttämät sosiaaliset mediat vuonna 2017 1)

Toimiala Yhteisöpalvelut Yrityksen blogit tai mikroblogit Multimedia sisällön jakaminen Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut
% % % %
Teollisuus 51 12 28 5
Rakentaminen 41 2 11 2
Tukkukauppa 70 18 32 8
Vähittäiskauppa 84 11 18 2
Kuljetus ja varastointi 45 6 9 3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 82 18 23 1
Informaatio ja viestintä 90 66 63 39
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 66 41 27 8
Hallinto- ja tukipalvelut 62 19 26 3
Henkilöstön määrä        
10-19 56 12 16 3
20-49 61 17 25 7
50-99 69 26 37 8
100+ 84 45 57 22
Kaikki yritykset 61 17 24 6
1) Osuus yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2017, Liitetaulukko 1. Yritysten käyttämät sosiaaliset mediat vuonna 2017 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2017/icte_2017_2017-11-30_tau_001_fi.html