Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2018

En femtedel av företagen har utnyttjat big data

Nitton procent av företagen har utnyttjat big data. Av de stora företagen har en tredjedel använt big data. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Användning av big data, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Användning av big data, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Sett till näringsgren är big data vanligast inom informations- och kommunikationsverksamhet, 42 procent av företagen, och minst vanlig inom detaljhandel, 10 procent av företagen. Av de minsta företagen som sysselsätter 10–19 personer har 16 procent använt och av de största företagen som sysselsätter minst 100 personer har 34 procent använt big data.

Av de efterfrågade big data-källor använde företagen oftast data som producerats av sociala medier (9 %). Åtta procent använde data från företagets egna smartenheter eller sensorer och lägesdata från bärbara enheter 7 procent av företagen.

Av de företag som använde big data gjorde 68 procent själv analyser om big data och 45 procent använde utomstående tjänsteleverantörer för att göra analyser. Av de företag som använt big data gjorde 23 procent analyser själv eller anlitade en utomstående tjänsteleverantör för att göra analyser om big data.

Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2018 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2018/icte_2018_2018-11-30_tie_001_sv.html