5. Liiketoiminnan sähköistyminen

Liiketoiminnan sähköistymiseksi kutsutaan tässä yhteydessä sellaisten ohjelmistojen käyttöä, joilla pyritään automatisoimaan tiettyjä sisäisiä tai ulkoisia toimintoja tai tehostamaan informaation käyttöä liiketoiminnassa.

ERP-ohjelmisto oli 43 prosentilla yrityksistä. Erot yritysten suuruuden mukaan ovat luonnollisesti suuria, vaihdellen pienimpien tarkasteltujen yritysten 29 prosentista suurimpien yritysten 84 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna yleisimmin ERP-ohjelmisto oli käytössä tukkukaupan (68%) ja teollisuuden toimialoilla (62%).

Toiminnanohjausjärjestelmien yleisyys yrityksissä on lisääntynyt jälleen selvästi vuoden 2017 jälkeen.

Kuvio 16. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2019¹

Kuvio 16. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2019¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Asiakastiedon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto (ns. CRM) oli käytössä 40 prosentilla yrityksistä.

Suuruusluokittain CRM-ohjelmiston yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 32 prosentista suurimpien 70 prosenttiin. Toimialoittain CRM-ohjelmisto on selvästi yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän (78%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (62%) ja tukkukaupan (58%) toimialoilla.

Kuvio 17. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹

Kuvio 17. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹
¹ Osuus luokan yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2019, 5. Liiketoiminnan sähköistyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2019/icte_2019_2019-12-03_kat_005_fi.html