Deltagande i innovationsverksamhet fördelat på storleksklass efter antal anställda 2002-2004, andel av företagen

  Produkt-
innovationer
Process-
innovationer
Innovations-
projekt
Innovations-
verksamhet
Alla del-
komponenter
Totalt 29,7 27,8 25,9 43,3 12,2
Industri* 34,3 30,5 32,2 50,1 14,3
10 - 19 26,6 25,1 24,9 42,5 8,1
20 - 49 27,4 23 25,1 43,2 8,3
50 - 99 46,1 40,4 41,5 61 24,2
100 - 249 51,6 44 49,5 68,7 24,7
250 - 499 62,4 56,5 66,3 82,6 40,1
500 - 75,6 73,3 77,5 87,6 59,5
Tjänster 25,3 25,3 19,8 36,7 10,2
10 - 19 19,4 18,3 15,1 29,5 6,4
20 - 49 26,6 26,5 18,8 35,8 11,6
50 - 99 37,4 39,2 29,7 54,8 15
100 - 249 36,1 37,1 31,8 54,6 14,1
250 - 499 44,3 48,7 41,2 62,4 27,8
500 - 40,1 52,9 48,4 62,8 29,5

* inkl. utvinning av mineral


Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2004, Deltagande i innovationsverksamhet fördelat på storleksklass efter antal anställda 2002-2004, andel av företagen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2004/inn_2004_2006-04-19_tau_001_sv.html