Julkaistu: 14.2.2008

Yrityksillä innovaatiotoimintaa aiempaa yleisemmin

Vuosina 2004–2006 tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoitti kaikkiaan 51 prosenttia yrityksistä. Teollisuudessa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuus oli 55 prosenttia ja palveluissa 47 prosenttia. Valtaosa innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä ilmoitti tehneensä tuote- tai prosessi-innovaatioita. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta. Tutkimus kattoi vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto) ja eräillä palvelualoilla.

Yritykset ilmoittivat nyt tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa yleisemmin kuin edellisellä tutkimusperiodilla vuosina 2002–2004, jolloin innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli 43 prosenttia ja tuote- tai prosessi-innovaatioita tehneiden osuus 39 prosenttia yrityksistä.

Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu tai yrityksen käyttöönottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden yritysten lisäksi ne, joilla oli ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, joko edelleen tarkastelujakson jälkeen jatkuneita tai jo tarkastelujaksolla keskeytyneitä projekteja.

Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus yrityksistä

Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus yrityksistä

Teollisuuden toimialoista innovaatiotoiminta oli vuosina 2004–2006 yleisintä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ja tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden valmistuksessa. Näillä toimialoilla kolmella neljästä yrityksestä oli ollut innovaatiotoimintaa. Palvelualoista innovaatiotoiminta oli yleisintä teknisessä testauksessa ja analysoinnissa, missä 80 prosenttia yrityksistä ilmoitti harjoittaneensa innovaatiotoimintaa vuosina 2004–2006. Tietojenkäsittelypalvelussa innovaatiotoimintaan harjoittaneiden osuus oli 74 prosenttia.

Kaikkiaan 58 prosentilla innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli ollut innovaatiotoimintaan (tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen) liittyvää yhteistyötä. Yleisimmin yhteistyökumppaneina olivat laite- ja materiaalitoimittajat sekä asiakkaat ja konserniin kuuluvilla yrityksillä oman konsernin muut yritykset. Lähes kaikilla yhteistyötä tehneistä oli yhteistyökumppaneita kotimaassa, yli puolella oli kumppaneita muissa Euroopan maissa, joka viidennellä Yhdysvalloissa ja noin joka kymmenennellä innovaatioyhteistyötä tehneistä oli yhteistyökumppaneita Kiinassa.

Innovaatiokäsite laajennetaan koskemaan myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatioita

Innovaatiotutkimuksessa käytetty käsitteistö on aiemmin kattanut vain tuote- ja prosessi-innovaatiot, mutta käsitteistöuudistuksen myötä innovaatiot kattavat myös nk. ei-teknologiset innovaatiot. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden sekä näihin liittyneiden projektien ja toimien lisäksi innovaatiotutkimuksessa tiedusteltiin näin ollen nyt ensimmäistä kertaa yritysten organisaatio- ja markkinointi-innovaatioista.

Kaikkiaan 34 prosenttia yrityksistä ilmoitti tehneensä organisaatioinnovaatioita vuosina 2004–2006; teollisuudessa osuus oli 32 prosenttia ja palveluissa hieman korkeampi, 36 prosenttia. Markkinointi-innovaatioita teki noin 28 prosenttia yrityksistä; teollisuudessa 27 ja palveluissa 28 prosenttia.

Mikäli innovaatiotoimintaan lasketaan mukaan tuote- ja prosessi-innovaatiot ja näihin liittyneet projektit sekä markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot, innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuus oli 57 prosenttia tarkasteltujen toimialojen vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä vuosina 2004–2006.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (352,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-02-14_tie_001_fi.html