Taulukko 4. Innovaatiotoiminnan yleisyys teknologiatason mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaatioita
Tuote- tai
prosessi-
innovaatioita
Innovaatio-
projekteja
Innovaatio-
toimintaa
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Yhteensä 8221 33,0 35,6 46,4 29,8 51,4 15,5
 
Korkean teknologian toimialat 202 63,4 41,5 68,6 47,5 71,1 30,5
Korkean keskitason teknologian toimialat 976 45,4 41,8 56,7 40,4 63,1 23,4
Matalan keskitason teknologian toimialat 1237 29,1 38,1 45,7 31,1 51,8 15,0
Matalan teknologian toimialat 1528 33,9 40,7 49,8 30,7 53,4 16,6
Tietointensiiviset palvelut 1536 40,8 36,8 50,1 36,8 56,1 21,8
Muut alat 2743 23,3 28,3 37,4 19,8 42,0 7,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 4. Innovaatiotoiminnan yleisyys teknologiatason mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_004_fi.html