Taulukko 16. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin merkityksen mukaan 2004-2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

  Yhteistyökumppanin merkitys
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei
yhteistyötä
% % % %
Kaikki yritykset
Oman konsernin yritykset 1) 23,4 19,3 12,7 44,6
Laitteiden, materiaalien, komponenttien taiatk-ohjelmistojen toimittajat 11,4 22,9 16,2 49,5
Asiakkaat 16,4 23,8 12,4 47,4
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 2,4 12,4 20,8 64,4
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 3,0 11,8 22,3 62,9
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 4,3 13,2 18,5 64,0
Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 3,3 8,1 16,4 72,1
Teollisuus 2)
Oman konsernin yritykset 22,5 22,3 15,8 39,4
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 11,7 26,2 16,8 45,3
Asiakkaat 17,8 24,0 14,3 43,9
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 2,2 11,4 23,8 62,6
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 3,2 14,2 23,5 59,1
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 5,5 17,0 18,9 58,7
Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 3,3 9,7 18,1 69,0
Palvelut
Oman konsernin yritykset 24,3 16,1 9,5 50,2
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 11,1 18,7 15,5 54,7
Asiakkaat 14,7 23,6 10,0 51,7
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 2,7 13,6 17,0 66,6
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityise tutkimuslaitokset 2,7 8,7 20,9 67,7
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 2,9 8,5 18,0 70,6
Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 3,4 6,1 14,4 76,1
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset (myös teollisuudessa ja palveluissa).
2) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 16. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin merkityksen mukaan 2004-2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_016_fi.html