Julkaistu: 12.12.2008

Innovaatioilla monipuolinen rooli yritystoiminnan kehittämisessä

Uudistettu painos: Innovaatioiden liikevaihto-osuuksia koskevat kohdat on korjattu 12.12.2008. Korjaukset on merkitty punaisella.

Vuosina 2004–2006 yritykset harjoittivat tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvää innovaatiotoimintaa aiempaa yleisemmin. Verrattuna edelliseen tutkimukseen vuosilta 2002–2004 prosessi-innovaatioita käyttöönottaneiden yritysten osuus kasvoi sekä teollisuudessa että tarkastelluilla palvelualoilla. Lisäksi palvelualojen yrityksistä aiempaa suurempi osa ilmoitti tuoteinnovaatioista. Vuosina 2004–2006 markkinoille tuodut tuoteinnovaatiot edustivat yritysten ilmoitusten mukaan kaikkiaan 16 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuonna 2006.

Yritykset innovoivat tuote- ja prosessiuudistusten lisäksi myös uusien markkinointi- ja organisaatioratkaisujen myötä. Toisin kuin tuote- ja prosessi-innovaatiot, organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto oli vuosina 2004–2006 yleisempää palveluissa kuin teollisuudessa. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden lailla markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto yleistyi yrityskoon kasvaessa ja oli yleisempää konserniyrityksissä kuin itsenäisissä yrityksissä. Suuri osa innovoineista ilmoitti tehneensä useamman tyyppisiä innovaatioita tarkastellulla ajanjaksolla. Usein yrityksen eri tyyppiset innovaatiot myös liittyivät toisiinsa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta vuosina 2004–2006. Tutkimuksen keskeisiä tietoja julkistettiin jo helmikuussa 2008.

Innovaatioita markkinoille tuoneet tai käyttöön ottaneet 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatioita markkinoille tuoneet tai käyttöön ottaneet 2004–2006, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (812,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tie_003_fi.html