Julkaistu: 17.3.2010

Innovaatioita ja innovaatioihin tähtäävää toimintaa noin joka toisella yrityksellä vuosina 2006–2008

Vuosina 2006–2008 vajaa puolet, 48 prosenttia, vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä harjoitti tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa. Kuten aiemminkin, tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta oli yleisempää teollisuudessa kuin palveluissa; teollisuudessa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuus oli 54 prosenttia ja palveluissa 43 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta.

Valtaosa innovaatiotoimintaa harjoittaneista, 45 prosenttia kaikista yrityksistä, ilmoitti myös tuote- tai prosessi-innovaatioista. Teollisuudessa toimivista yrityksistä 34 prosenttia oli tuonut tuoteinnovaatioita markkinoille vuosina 2006–2008, palveluissa vastaava osuus oli 29 prosenttia. Prosessi-innovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli 40 prosenttia teollisuudessa ja 32 prosenttia palveluissa.

Innovaatiotoiminta sekä innovaatioiden käyttöönotto oli teollisuuden toimialoista yleisintä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden (ml. lääkeaineet ja lääkkeet) valmistuksessa ja tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa. Tarkastelluista palvelutoimialoista tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta oli yleisintä tietotekniikkapalveluissa (ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta) ja televiestinnässä.

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus yrityksistä

Yritysten innovaatiotoimintaa luotaava innovaatiotutkimus kattaa tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan ohella myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot.

Vuosina 2006–2008 kaikkiaan kolmannes yrityksistä ilmoitti ottaneensa käyttöön markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita. Innovaatioiden käyttöönotto oli hieman yleisempää palveluissa, 35 prosenttia yrityksistä, kuin teollisuudessa, 32 prosenttia yrityksistä. Yrityksistä joka neljäs ilmoitti organisaatioinnovaatioista, markkinointi-innovaatioita ilmoitti tehneensä reilu viidennes, 22 prosenttia, yrityksistä.

Ottaen tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan lisäksi huomioon myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot, innovaatiotoimintaa oli vuosina 2006–2008 kaikkiaan 54 prosentilla yrityksistä. Teollisuudessa innovaatiotoimintaa oli lähes kuudella kymmenestä yrityksestä, palvelutoimialoilla puolella yrityksistä.

Tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) ja eräillä palvelualoilla. Tutkimuksen kohdejoukko kattaa noin 8 500 yritystä; noin 4 200 yritystä teollisuudessa ja 4 300 yritystä ko. palvelutoimialoilla.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (324,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-03-17_tie_001_fi.html